AQUACOAT 80

  • Lak

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 35 % volumen
Total tørstofmasse ca. 390 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 40 g/l
Glans Blank