AQUACOAT 80

Lakk

  • Lakk

Veepõhine akrüüllakk.

Kasutatakse tehniliste puiduelementide kastmismeetodil katmiseks. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

Kuivainesisaldus ca 35 mahu%
Tahke aine kogumass ca 390 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 40 g/l
Läige Läikiv
Teoreetiline kulu 10 m²/l (märg kiht 100 μm, kuiv kiht 39 μm)
Kuivamisaeg - tolmuvaba 40 min möödudes
Kuivamisaeg - puutekuiv 45 min möödudes
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Vesi
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.