AQUACOAT 80

  • Lak
Suha snov cca. 35 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 390 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 40 g/l
Sijaj Sijaj