AQUACOAT 80

  • Lakier

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 35 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 390 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 40 g/l
Połysk Połysk