ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00

  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
Vikttorhalt ca. 45 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 545 g/l