ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00

  • 2-komponent
  • Grunning
  • Løsemiddelbasert
Total tørrstoffinnhold ca. 45 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 545 g/l