ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00

  • Kruntimine
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne
Tahke aine kogumass ca 45 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 545 g/l