ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00

  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy
Całkowita masa substancji stałych abt. 45 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 545 g/l