Miljön kommer i första hand

Transtechs kunder har höga förväntningar på de produkter som de beställer. Noggranna inspektioner av de olika produktionsfaserna, kombinerat med Teknosprodukternas höga kvalitet och miljövänlighet, säkerställer att VOC-utsläppen minimeras i Transtechs färgverkstad och att kunderna får vad de förväntar sig.

Transtech, en av Finlands största ytbehandlingsanläggningar, började samarbeta med Teknos redan på 80-talet. Efter många provmålningar och överväganden beslutade sig Transtech för att använda TEKNODUR COMBI 3560-produkter med låg lösningsmedelshalt.

Trots det mödosamma arbetet med att hitta rätt produkter har hela processen varit mycket givande, menar produktingenjör Jukka Savilampi.

Tack vare VOC-reglerna var vi tvungna att hitta nya målningslösningar. Ett förslag om att skapa en regenerativ termisk oxiderare förkastades, eftersom det skulle ha inneburit en alltför stor och olönsam investering. Vattenburna alternativ övervägdes också, men att uppnå enhetliga förhållanden i de stora målningslinjerna skulle även det ha inneburit en alltför stor investering. I Teknos nya teknik för polyuretanfärger med låg lösningsmedelshalt hittades rätt lösning”, säger Jukka Savilampi.

Sovvagn

Nordens ledande tillverkare av rullande materiel

Transtech är Nordens främsta tillverkare av rullande tvåvåningsmateriel (järnvägsfordon), och en framstående tillverkare av avancerade verkstadsprodukter. Det finns två ytbehandlingslinjer, med en stål-/kromsandblästringsenhet, en grundmålningsenhet samt täckmålnings- och torkkammare.

Den största tillåtna komponentstorleken är 4 500 x 4 500 x 26 000 mm. Större komponenter än så täckmålas i monteringshallen. Eftersom rullande materiel har extremt stora beläggningsytor, specialanpassades arbetsmetoderna och färgegenskaperna. Arbetet utfördes i nära samarbete med Teknos.

Så fort vi var helt säkra på produkternas egenskaper utförde vi fyra stora provmålningar. Avsikten med provmålningen var att hitta torktider och metoder som uppfyllde våra behov och i så hög grad som möjligt gjorde att ytan blev lik en yta som målats med konventionell, lösningsmedelbaserad färg”, säger Jukka Savilampi.

Transtech-citat

”Vi har investerat i 2-komponentspumpar och utbildat lackerarna. TEKNODUR COMBI 3560 gör det möjligt att uppnå önskad tjocklek med endast ett skikt. Jag får erkänna att lackerarna tvivlade på att det skulle räcka med ett enda sprejlager för att uppnå, exempelvis, korrosivitetsklass C4”, säger Jukka Savilampi.

Jukka Savilampi är en erfaren ytbehandlingsexpert. Han inledde sin karriär i lackeringsbranschen 1981. Sedan dess har Jukka också utbildat sig till maskin- och produktionsingenjör, och fått Finnish Constructional Steelwork Associations officiella godkännande som tillsynsman för stålkonstruktioner.

”En varierad arbetsbeskrivning, nya produkter och utmaningar i form av miljöbegränsningar gör mitt jobb intressant och varje dag unik”, säger Jukka.

Snabbare genomflöde – en viktig fördel

Numera målas i stort sett alla verkstadsprodukter från Transtech med polyuretanfärgen TEKNODUR COMBI 3560 med låg lösningsmedelshalt.

”Snabbare genomflöden, hög kvalitet, mekanisk hållbarhet och väderbeständighet samt väsentligt minskade VOC-utsläpp var egenskaper som vi letade efter. Vi hittade dem hos det nya polyuretansystemet TEKNODUR COMBI 3560”, säger Jukka Savilampi.

Utöver att minska VOC-utsläppen kan man minska påverkan på miljön till exempel genom att destillera rengöringsförtunnare och återvinna förpackningsmaterial. Vissa färger levereras i 1 000-litersbehållare. Efter användningen hämtas behållarna upp av och återvinns av tillverkaren. En generell målsättning är att öka användningen av större behållare. Hos Transtech har utbildning av medarbetarna blivit en viktig del av miljöskydds- och säkerhetsarbetet.

Boogie

Mångsidiga kunskaper

Transtech har specialkunskaper inom många områden. Företagets produktsortiment omfattar svetsade och maskinbearbetade stålkonstruktioner, spårvagnar, passagerarbussar, sovvagnar, fraktvagnar, gruvfordon osv.

Ytterligare information: www.transtech.fi

VILL DU VETA MER?

Jonas Dubow
Business Development Manager, Machinery
jonas.dubow [@]teknos.com

STÄLL EN FRÅGA

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS