Teknos China stöder lokal distributör och levererar hållbara ytbehandlingssystem av hög kvalitet  till nationella högteknologiska järnvägsprojekt som leds av den kinesiska regeringen

Teknos China samarbetar med en kinesisk distributör för att leverera ytbehandlingssystem till ett nationellt järnvägsprojekt under ledning av den kinesiska regeringen. Teknos China och den lokala distributören har åtagit sig att förbättra ytbehandlingsprocessen genom att spara energi och förbättra hållbarheten. Som leverantör av högkvalitativa lösningar inom den lokala järnvägsindustrin levererar distributören för närvarande Teknos hållbara TEKNODUR 0190, TEKNODUR 0130 och ett stödsystem med epoxypolyuretan. Produkterna är speciellt utvecklade för att förkorta torktiden i syfte att ge snabbare genomströmning för att spara energi och resurser.

Kinesiskt tåg

Den kinesiska regeringen har åtagit sig att utveckla den nationella järnvägsinfrastrukturen – längden järnväg kommer nästan att niofaldigas jämfört med för tio år sedan

För närvarande betraktar den kinesiska regeringen järnvägs- och förortsbaneprojekt som grundläggande för kommunbyggnation. Man fokuserar på förarbetet med 103 förortsbaneprojekt. Driftlängden för förortsbaneliner var 835 kilometer före 2011, eftersom det då endast var storstäder som Peking, Shanghai och Guangzhou som hade förortsbanor. Under årtiondet 2011–2020 har många andra små städer utvecklat sin järnvägsinfrastruktur på ett omfattande sätt, och de står för större delen av de nybyggda 6 560 kilometerna. Den totala längden har nästan niofaldigats de senaste tio åren och kommer att nå 7 395 kilometer år 2020.

Kinesisk tåginredningEpoxigrundfärg, mellanlager med polyuretan och täckskiktet har anpassats för att användas på sitsar, innerpaneler och skivor, armstöd och ledstänger.

Innovativ forskning och utveckling av ytbehandlingssystem som uppfyller behoven på den kinesiska marknaden

För att verkligen kunna uppfylla marknadens behov av energibesparing och miljöskydd har det lokala FoU-teamet hos Teknos i Kina optimerat den befintliga produktsammansättningen i syfte att förkorta produktionstiden på kundens anläggning. På så sätt kan man minska energiförbrukningen under konstruktionsprocessen. Optimeringen förbättrade även ytbehandlingens skyddande prestanda, vilket hjälpte till att minska ytans underhållsbehov.

Peter Chu, försäljningsdirektör för Teknos China´s metallverksamhet, förklarar: “Det finns en stor efterfrågan på energibesparing och mer hållbara lösningar på den kinesiska marknaden. Det är bara genom att hela tiden förbättra och optimera produkterna som vi kan uppfylla de växande kraven på marknaden. Teknos har varit involverade i många projekt inom Kinas järnvägsmarknad. Alla projekt är olika, och vi måste vara flexibla för att kunna anpassa oss efter omständigheterna genom att göra justeringar i processerna. Vårt främsta mål är att ge kunder den bästa tänkbara tjänsten och att samarbeta med alla inblandade parter så att kunden blir helt nöjd.”

Kundens framgång är vår framgång i ytbehandling

Den här gången deltog en ny byggherre i projektet för tågbyggnationen, Teknos China hjälpte till att upprätta standardiserade arbetsrutiner för bygg- och ytbehandlingsprocessen. Teknos China anordnade även utbildning och vägledning för entreprenörens personal. På så vis kunde byggherren med hjälp av Teknos säkerställa en förstklassig färgapplicering och en smidig byggprocess. På Teknos tänker vi ofta att kundens framgång är vår framgång.

Kinesiskt lok och vagn.jpgLok och vagn behandlade med TEKNODUR 0190 för Jinan Railway, Shandong-provinsen, Kina.

VILL DU VETA MER?

Jonas Dubow
Business Development Manager, Machinery
jonas.dubow [@]teknos.com

STÄLL EN FRÅGA

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS