Brandhämmande ytbehandlingar för fasadbeklädnad och interiörpaneler

Brandsäkerhet genom toppmodern Ytbehandlingsteknik

Brandhämmande ytbehandlingar räddar liv. Fasadbeklädnad och interiörpaneler blir säkrare med innovativa brandhämmande TEKNOSAFE-behandling. Industritillverkare kan dra nytta av klassificering enligt internationella byggregler och den omfattande kompetensen hos Teknos brandsäkerhetsspecialister.

När det brinner räknas varje sekund. Ju snabbare eld sprider sig i en byggnad, desto mindre tid finns det att rädda liv. Myndigheter i EU och många andra länder ställer av goda skäl höga krav på byggmaterials brandegenskaper.

Det gäller särskilt trä. Fasadbeklädnad, trägolv, trappor samt vägg- och takpaneler kan främja brand i en byggnad. Brandhämmande ytbehandlingar hindrar byggelement från att ta och sprida eld, åtminstone under en viss tid. Bland de traditionella lösningarna finns saltbaserade brandhämmande impregneringar. När de används på exponerade ytor avtar deras skyddande effekt dock över tid, i och med att väderpåverkan lakar ur brandskyddsmedlet.

Innovativ ytbehandlingsteknik från Teknos

Teknos har använt banbrytande teknik för att utveckla alternativa brandhämmande ytbehandlingar. När ytan utsätts för värme sväller den och bildar ett isolerande skikt av mikroporöst kolskum som isolerar byggelementet och hindrar det från att ta eld. Jämfört med traditionella impregneringar är skyddet mycket mer beständigt eftersom väderslitage inte ger någon urlakningseffekt.

Teknos erbjuder flera brandhämmande lösningar med denna teknik för olika behov. Lösningarna har använts till kommersiella byggnader, bostadshus, köpcentra, arenor, flygplatser och framträdande flaggskeppsprojekt i många länder.

Teknos brandhämmande ytbehandlingar testas enligt ett antal standarder och regelverk, inklusive EN13501. Industritillverkare av byggelement i trä vars tillverkning är certifierad av ett anmält organ kan använda Teknos-system för att få CE-märke och sälja sina produkter inom hela EU. Teknos brandskyddsexperter hjälper gärna till med mer information om klassificering, substrat, bearbetning och CE-märkning.

Brandhämmande behandling för fasadbeklädnad i trä

Säkerhet för naturliga inomhusytor i trä

TEKNOSAFE-grundfärg för ej väderutsatta träbaserade paneler

Brandhämmande behandling för fasadbeklädnad i trä

När träfasader ute eller inne kräver en täckande brandhämmande ytbehandling är FR Façade ett förstahandsval. Systemets viktigaste komponent är den brandhämmande grundfärgen TEKNOSAFE 2407. När den utsätts för värme sväller den till ett isolerande skikt.

Systemuppbyggnaden består av TEKNOSAFE 2407 med skikttjockleken 350 g/m2, en mellanbehandling med NORDICA ECO 3330 på fabriken och en slutbehandling med NORDICA EKO HOUSE PAINT på byggplatsen. Systemet har testats och klassificerats enligt internationella standarder och har EN 13501-1-klassificeringen B-s1,d0 för ett antal fasadsystem i trä.

Denna lösning har använts till många projekt, bland annat flaggskeppsprojektet Treet i Bergen, ett av världens högsta bostadshus i trä. TEKNOSAFE 2407 skyddar den imponerande och väderutsatta limträkonstruktionen med 14 våningar.

Säkerhet för naturliga inomhusytor i trä

För ej väderutsatta ytor erbjuder Teknos det färglösa brandhämmande systemet FR Panel. Väggskivor inomhus, korridorer och trapphus är exempel på typiska tillämpningar. Lösningen bygger på den färglösa brandhämmande beläggningen TEKNOSAFE 2467-00. Liksom övriga TEKNOSAFE-lösningarna sväller den till ett isolerande lager av mikroporöst kolskum när den utsätts för värme.

Den kan användas med eller utan ett ytterligare och färglöst täckskikt. TEKNOSAFE 2467-00 appliceras med 200 g/m2. Det rekommenderade färglösa täckskiktet är 100 g/m2 TEKNOCLEAR AQUA 1331-01. Båda uppbyggnaderna har klassificeringen B-s1,d0 på träytor enligt D-s2,d0.

Teknos FR Panel är en toppmodern ytbehandlingslösning som ger arkitekter och byggentreprenörer nya möjligheter. Den medger naturliga inomhusytor i trä även i tillämpningar som omfattas av stränga brandbestämmelser. Ett utmärkt exempel är den imponerande foajén på AccorHotels Arena i Paris. Den har 6 000 kvadratmeter akustikpanel, tillverkad av 75 000 löpmeter ekreglar behandlade med TEKNOSAFE 2467 – en perfekt entré till en av världens största inomhusarenor.

TEKNOSAFE-grundfärg för ej väderutsatta träbaserade paneler

Teknos har också utvecklat brandhämmande lösningar för särskilda tillämpningar. TEKNOSAFE 2457 är en särskild brandhämmande grundfärg för täckande ytbehandling av ej väderutsatta träbaserade paneler. Den ökar de träbaserade panelernas motståndskraft mot eld för att uppfylla brandbestämmelser. TEKNOSAFE 2457 har testats enligt ett antal internationella standarder och bibehåller en brandhämmande effekt i DRF-klass INT1 och INT2 enligt CEN/TS 15912.

Tekniskt support från Teknos brandskyddsspecialister

För att brandhämmande ytbehandling ska uppfylla brandskyddsklassificeringens specifikationer krävs särskild kunskap och noggrann tillämpning. Då är Teknos erfarna specialister till stor hjälp. Teknos driver ett eget testlaboratorium för brandhämmande ytbehandlingar och har stor erfarenhet av relevanta standarder och regelverk från hela världen. Teknos brandskyddsexperter hjälper kunderna med detaljerad information om klassificering, substrat och tillämpning. De kan också ge stöd när en produktionslinje behöver ställas in eller justeras samt ge personalutbildning på plats.

fråga mer

 

Teknos brandskyddsspecialister hjälper kunderna med information om klassificering och CE-märkning, bidrar med stöd om en produktionslinje behöver ställas in eller justeras och ger personalutbildning på plats.

Tel. +45 76 93 94 00
teknos@teknos.dk

Skicka kontaktförfrågan 

Systemuppbyggnad Teknos FR Façade

  • grundmålning med TEKNOSAFE 2407 (skikttjocklek 350 g/m2)
  • mellanbehandling (i fabriken) med NORDICA ECO 3330
  • slutbehandling (på byggplatsen) med NORDICA EKO HOUSE PAINT

Systemuppbyggnad Teknos FR Panel

  • 200 g/m2 TEKNOSAFE 2467-00 (utan färglöst täckskikt)

eller

  • 200 g/m2 TEKNOSAFE 2467-00 + upp till 100 g/m2 TEKNOCLEAR AQUA 1331-01

Teknos FR Facade & Teknos FR Panel

Brandhämmande ytbehandlingar

Ladda ned

Industritillverkare av byggelement i trä vars tillverkning är certifierad kan använda Teknos-system för att få CE-märke och sälja sina produkter inom hela EU.