TEKNOSAFE 2407-00

Brandskyddsfärg

  • Vattenburen
  • Grundfärg

TEKNOSAFE 2407-00 är en vattenbaserad brandskyddsfärg för Exteriört bruk. Materialet: Nordisk granpanel med tjocklek 19-57 mm och densitet av 500 ±100 kg/m³. Används som en industriell brandskyddsfärg för att förbättra ”reaction to fire” (EN 13501-1) för väderutsatta träytor. Innan produkten tas i bruk bör Teknos kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.

Brandskyddsegenskaperna är klassificerade enligt B-s1, d0 / B-s2, d0 EN 13501-1 (SBI test) i specifika system – Se https://www.teknos.com/products/teknosafe-2407-00/. Systemet Teknos FR facade uppfyller durability class EXT enligt EN16755. Teknos FR Façade täckande uppnår även SP Fire 105, K₁10 och K₂10.

Förbehandling av yta

Ytan måste vara rent och fritt från damm och föroreningar. Fukthalten i träet bör inte överstiga 18 %. Alla träslag rekommenderas att behandlas med TEKNOL AQUA 1410-01.

Appliceringsförhållanden

Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80% under tiden för applicering och torkning. Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23°C - +38°C, den relativa luftfuktigheten är 50-70% och ventilationen är god. Omblandas väl före användningen, maskinell omrörning rekommenderas. Kapytor måste behandlas för att förhindra fuktinträngning i virket. För alla behandlade ytor rekommenderas att foam av tjocklek 1,5 mm minimum (polyuretanfilm t.ex.) används vid paketering mellan skivorna/panelerna.

Lagring

Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C. Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 43 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 0 g/l
Glans Matt
Brytsystem Teknocolor
Teoretiskt spridningsområde Grund klassificering har uppnåtts med ≥350 g/m² TEKNOSAFE 2407-00.
Torktid - hanterbar 20-30 min
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Bas 1 (täckande kulörer). Alla kulörrecept är utvecklade av Teknos Shade Service.
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.