TEKNOSAFE 2407-00

Brannhemmende maling

  • Grunning
  • Vanntynnet

TEKNOSAFE 2407-00 er en vanntynnet ekspanderende brannhemmende grunning for utvendig trefasader.

Brukes som en industriell grunning for å forbedre reaksjonen på brann (EN 13501-1) på utvendige trefasader. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk.

De brannhemmende egenskapene er klassifisert iht. B-s 1, d0 EN 13501-1 (SBI test) i bestemte systemer – se ytterligere informasjon. Holdbarhetsklasser for reaksjon på brannytelse av brannhemmende trefasadeprodukter ved sluttbruk i henhold til NT Fire 053 og 054 DRF klasse EXT. Teknos FR Fasade er dekkende og har klassifisering i henhold til SP Fire 105 og brannmotstand K1 10 og K2 10.

Tørrstoff ca. 44 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 700 g/l
Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad.
Anbefalt lagtykkelse Høvlet granpanel innendørs: ≥ 250 g/m². Høvlet granpanel utvendig: ≥ 350 g/m². Saget granpanel utvendig: ≥ 350 g/m².
Tørketid – håndteringstørr Etter 20-30 min.
Tynner Vann
Rengjøring Vann