TEKNOSAFE 2407-00

Brandskyddsfärg

  • Vattenburen
  • Grundfärg

TEKNOSAFE 2407-00 är en vattenbaserad brandskyddsfärg för Exteriört bruk.

Används som en industriell brandskyddsfärg för att förbättra ”reaction to fire” (EN 13501-1) för väderutsatta träytor. Innan produkten tas i bruk bör Teknos kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.

Brandskyddsegenskaperna är klassificerade enligt B-s1,d0 EN 13501-1 (SBI test) i specifika system – Se ytterligare information. Systemet uppfyller durabilityklass enligt NT Fire 053 och 054 DRF klass EXT. Teknos FR Façade täckande uppnår även SP Fire 105, K1 10 och K2 10.

Volymtorrhalt ca. 44 %
Vikttorhalt ca. 700 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Se säkerhetsdatablad.
Rek. skikttjocklek För hyvlade granpaneler inomhus: ≥ 250 g/m². För hyvlade granpaneler utomhus: ≥ 350 g/m². För finsågade granpaneler utomhus: ≥ 350 g/m².
Torktid - hanterbar efter 20-30 min
Förtunning Vatten
Rengöringsförtunning Utrustningen rengörs med vatten