TEKNOSAFE 2407-00

Palosuojamaali

  • Vesiohenteinen
  • Pohjamaali

TEKNOSAFE 2407-00 on vesiohenteinen palosuojapohjamaali, joka on tarkoitettu säärasitukselle altistuville puujulkisivuille.

Käytetään puujulkisivujen palonkestoa (EN 13501-1) parantavana teollisena pohjamaalina. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys Teknokseen ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

Palosuojaominaisuudet on luokiteltu B-s1,d0 EN 13501-1 mukaan (SBI-testi) tietyissä järjestelmissä - katso Lisätietoa. Puujulkisivutuotteiden DRF-palosuojausluokka EXT (testit NT Fire 053 ja 054). Teknos FR Facade peittävän järjestelmän palotestaus on suoritettu hyväksytysti SP Fire 105:n mukaan, suojaverhousluokat K1 10 ja K2 10.

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 44 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 700 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Katso käyttöturvallisuustiedote.
Suositeltava kalvonpaksuus Höylätylle kuusipaneelille sisätiloissa ≥250 g/m². Höylätylle kuusipaneelille ulkotiloissa ≥ 350 g/m². Hienosahatulle kuusipaneelille ulkotiloissa ≥ 350 g/m².
Kosketuskuiva 20-30 min kuluttua
Ohenne Vesi
Välineiden pesu Vesi