TEKNOSAFE 2407-00

Tuletõkkekruntvärv

  • Kruntimine
  • Vesialuseline

TEKNOSAFE 2407-00 on vesilahuseline tuletõkkekrunt ilmastikukoormuses olevatele puitfassaadidele.

Kasutatakse tööstusliku krundina, et parandada ilmastikukoormuses olevate puitfassaadide reageerimist tulele (standard EN 13501-1). Enne toote kasutamist võtta ühendust Teknosega, et hinnata toote sobivust kaetava objektiga.

Tuld tõkestavad omadused on teatud süsteemides klassifitseeritud kooskõlas standardiga EN 13501-1 (üksiku põleva eseme (SBI) katse) tuletundlikkusklassi B-s1,d0 – vt lisateavet. Tuldtõkestava puitfassaadi toote tulele reageerimise kestvusklassid lõppkasutuse tingimustes 054 DRF-klassi EXT (tuletundlikkustoimivuse kestvus) ja NT Fire 053 järgi. Teknos FR Façade matt kruntvärv kuulub katsemeetodi SP Fire 105 ja tuletakistuse järgi klassidesse K1 10 ja K2 10.

Kuivainesisaldus ca 44 mahu%
Tahke aine kogumass ca 700 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Vt ohutuskaarti.
Soovituslik kihipaksus Hööveldatud kuusepaneel, siseting: ≥ 250 g/m². Hööveldatud kuusepaneel, väliting: ≥ 350 g/m². Peenelt saetud kuusepaneelidest välispind: ≥ 350 g/m².
Kuivamisaeg - puutekuiv Pärast 20-30 min
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Vesi