Världens största fristående byggnad och mässkomplex

Nya stålkonstruktionen China Expo Complex målades med produkter från TEKNOS

China Expo Exhibition Complex (Shanghai) är världens största fristående byggnad och mässkomplex med en total byggarea på 1,47 miljoner kvadratmeter, där 1,27 miljoner av dessa befinner sig ovanför marken.

China Expo Exhibition Complex (Shanghai) började anordna mässor i början av oktober 2014. Det nya mässkomplexet är ett samarbetsprojekt mellan Ministry of Commerce of PRC och Shanghai Municipal People´s Government. Shanghai Expo Co. Ltd bär ansvaret för projektets investeringar och uppbyggnad samt för dess drift efter att det tagits i bruk.

Anläggningarna på China Expo Complex utgörs av utställningshallar, ett kommersiellt center, kontorsbyggnader samt av en hotellbyggnad. Dessa fyra anläggningar länkas samman via en åtta meter hög gångbana.

Det stora komplexet erbjuder 500 000 kvadratmeter utställningsyta, var av 400 000 kvadratmeter inomhus och 100 000 kvadratmeter utomhus. Utställningsytan inomhus består av 13 stora utställningshallar (var och en 28 800 kvadratmeter stora) samt av tre små hallar (10 000 kvadratmeter per hall).

I projektet användes totalt 130 000 ton stål. Teknos produkter TEKNOPLAST PRIMER 7 Miox Grå epoxi primer och TEKNODUR 0050 med ytlager i polyuretan användes i projektet, den totala mängden Teknos-färger uppgick till nästan 300 000 liter.