Stålkonstruktioner i centrala Stockholm krävde brand- och korrosionsskydd inom en tiondel av den normala tidsramen

Teknos säljteam hittade ett sätt att undvika flera veckor långa trafikstörningar i centrala Stockholm, orsakade av en byggarbetsplats. Med hjälp av rätt sorts svällande beläggning för stålkonstruktioner gick processen mycket snabbare.

Under de kommande fem åren kommer vissa äldre byggnader i centrala Stockholm att renoveras. Byggbarackerna för hela processtiden behövde ett beständigt brandskydd. Genom att använda Teknos brandskyddsfärger var det möjligt att undvika att installera brandskivor – vilket skulle ha tagit tre till fyra veckor – och att projektet kunde börja bygga tidigare. Därigenom minimerades störningarna på staden och trafiken och kostnaderna minskades.

Stockholm genomgår renoveringar

Under de kommande fem åren ska vissa äldre byggnader kring Sergels torg i centrala Stockholm renoveras. Den långa projekttiden för renoveringen kräver att byggbaracker lyfts upp i luften, så att de inte stör trafiken. Detta åstadkoms genom att stålkonstruktioner byggs för att hålla uppe barackerna. Av säkerhetsskäl måste konstruktionerna brandskyddas så att stålet inte hettas upp och förlorar hållfasthet vid brand. Sådana konstruktioner skyddas med produkter så som svällande beläggningar eller brandskivor. 

Kravet på de bärande stålkonstruktionerna i platskontorprojektet i Stockholm var brandskyddsklass R60. Denna klass innebär att konstruktionen ska kunna stå emot brand i 60 minuter, vilket beräknas vara tillräcklig tid för att evakuera alla. Vidare krävdes att ytbehandlingssystemet skulle ha korrosionsskyddsklass C3, som är lämplig för korrosionsskydd av konstruktioner i stadsmiljö.

Den första metoden som valdes – installation av brandskivor – orsakade trafikstörningar

I projektets första fas valdes en enskikts epoxifärg som korrosionsskydd. När stålkonstruktionen installerades skyddades den med brandskivor. Konstruktionen uppfyllde kraven, men installationen av brandskivorna krävde att byggnadsställningar användes under tre till fyra veckors tid. Installationen orsakade stora trafikstörningar i området.

En svällande beläggning hade funnits med som alternativ i projektets början, men den valdes bort eftersom den aktuella färgen hade alltför lång torktid, samtidigt som måleriet inte hade kapacitet att hantera de stora mängder material som krävdes.

Den snabbtorkande svällande beläggningen Hensotherm 910 KS möjliggjorde en snabb installation och påskyndade byggarbetet med flera veckor

I precis rätt tid inför projektets slutfas kontaktade kunden Teknos, där Jan Nordmark, Business Development Manager, erbjöd en alternativ svällande beläggning. Färgen i fråga var Hensotherm 910 KS, en lösningsmedelsfri ytbehandling med brandskyddsklass R60 och korrosionsskyddsklass C3. Eftersom färgen torkar på 24 timmar kunde måleriet jobba effektivt och stålkonstruktionerna sättas på plats snabbt. Byggprojektet kunde därför börja 3–4 veckor tidigare. 

Ett effektivt och lyckat projekt med Teknos brandskyddsfärg

Stålkonstruktionerna är nu färdiga och renoveringsprojektet i full gång. Kunden är mycket nöjd med projektet. Det har blivit en stor framgång för alla inblandade.

”Om du frågar mig eller Jan, som är vår kontaktperson på Teknos, är detta ett av de roligaste projekten som pågår. Om vi hade använt ett traditionellt brandskydd för stål hade vi inte kunnat leverera i tid på grund av annorlunda applicering och längre torktider. På det här området utmärker sig Teknos färg verkligen”, säger Björn Stam på ProChroma.

Fråga efter mer information

Janne Nordmark
Business Development Manager - Fire Protection 
Tel. +46 325 61 95 00
jan.nordmark[@]teknos.se

ELLER SKICKA EN KONTAKTFÖRFRÅGAN

"Om vi hade använt ett traditionellt brandskydd för stål hade vi inte kunnat leverera i tid på grund av annorlunda applicering och längre torktider. På det här området utmärker sig Teknos färg verkligen.”

Björn Stam, ProChroma

Brandskydd

Brand- och rostskydd av stålkonstruktioner

Ladda ner broschyr

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS