Stålkonstruksjoner i sentrale Stockholm krevde brann- og korrosjonsbeskyttelse innen en tiendedel av den normale tidsrammen

Teknos' salgsteam fant løsningen som gjorde det mulig å unngå flere uker med trafikkforstyrrelser i forbindelse med en byggeplass i sentrum av Stockholm: bruk av riktig brannhemmende maling for stålstrukturer satt fart i byggeprosessen.

I løpet av de neste fem årene vil noen eldre bygninger i sentrale Stockholm bli renovert. Byggebrakkene for hele prosesstiden trengte en holdbar brannbeskyttelse. Ved å bruke Teknos brannhemmende maling var det mulig å unngå å installere brannplater - som ville ha tatt tre til fire uker - og at prosjektet kunne begynne å bygge tidligere. Dette minimerte forstyrringene i byen og trafikken og kostnadene ble redusert.

Stockholm gjennomgår renovering

I løpet av de neste 5 årene er det planlagt renovering av noen av de gamle bygningene rundt Sergels torg i sentrum av Stockholm. Det langvarige prosjektet med renovering av noen av de gamle bygningene rundt Sergels torg gjør det nødvendig å løfte anleggskontoret opp i luften for å unngå trafikkforstyrrelser. Dette skal gjøres ved å bygge stålstrukturer som skal bære kontorbygget. Av sikkerhetsmessige grunner må konstruksjonene være brannbeskyttet slik at stålet ikke varmes opp og miste styrke i tilfelle brann. Strukturene beskyttes med produkter som brannhemmende maling eller brannplater. 

De bærende stålkonstruksjonene til Stockholms anleggskontorprosjekt måtte ha brannmotstandsklasse R60. Denne klassen betyr at strukturen må kunne tåle brann i 60 minutter, som anslås å være nok tid til at alle kan evakueres. Videre trengte malingssystemet korrosjonsbeskyttelsesklasse C3, som er egnet for å beskytte strukturer mot korrosjon i bymiljøer.

Den første metoden som ble valgt – installasjon av brannplater – førte til trafikkforstyrrelser

I den første fasen av prosjektet ble det brukt et lag med epoxymaling for å beskytte mot korrosjon. Når stålkonstruksjonen var installert, ble den beskyttet ved hjelp av brannplater. Strukturen oppfylte kravene, men installasjon av brannplater gjorde at man måtte bruke stillas i en periode på tre til fire uker. Installasjonen forårsaket store trafikkforstyrrelser i området.

En brannhemmende maling hadde vært et alternativ helt fra starten av prosjektet, men ble ikke valgt fordi malingen som ble vurdert, trengte altfor lang tid til å tørke og lakkeringsverkstedet hadde ikke kapasitet til å håndtere så store mengder materiale som var nødvendig.

Med hurtigtørkende Hensotherm 910 KS brannhemmende maling var rask installasjon mulig og førte til flere uker raskere fremdrift.

Akkurat på riktig tidspunkt før prosjektets sluttfase konsulterte kunden Teknos, og forretningsutviklingssjef Jan Nordmark tilbød en alternativ brannhemmende maling. Den aktuelle maling var Hensotherm 910 KS, en løsemiddelfri maling med brannbeskyttelsesklasse R60 og C3-korrosjonsbeskyttelsesklasse. Ettersom denne malingen tørker på 24 timer, kunne lakkeringsverkstedet jobbe effektivt, og stålstrukturene ble raskt satt på plass. Derfor kunne byggeprosjektet starte 3-4 uker tidligere. 

Et effektivt og vellykket prosjekt ved hjelp av Teknos' brannhemmende maling

Stålstrukturene er nå ferdige og renoveringsprosjektet er i full gang. Kunden er svært fornøyd med prosjektet. Det har vært en stor suksess for alle involverte.

«Hvis du spør meg eller Jan, vår kontaktperson hos Teknos, er dette et av de morsomste pågående prosjektene. «Hvis vi hadde brukt en konvensjonell brannbeskyttelse, ville vi ikke klart å levere i tide på grunn av forskjellige påføringsmetoder og lengre tørketider.» På disse områdene skiller maling fra Teknos seg virkelig ut», sier ProChromas Björn Stam.

Be om mer informasjon

Bjørn Ove Sund
Salgssjef Metall
Mobil + 47 90 65 99 77
bjorn.ove.sund@teknos.com

Be om mer informasjon

Janne Nordmark
Business Development Manager - Fire Protection 
Tel. +46 325 61 95 00
jan.nordmark[@]teknos.se

«Hvis vi hadde brukt en konvensjonell brannhemmende beskyttelse for stål, ville vi ikke klart å levere i tide på grunn av forskjellige påføringsmetoder og lengre tørketider.» På disse områdene skiller maling fra Teknos seg virkelig ut»

BjöRn Stam, ProChroma

Hensotherm 910 KS – Teknos nye, brannhemmende maling til stålflater

  • 100 % løsemiddelfri tokomponents brannhemmende epoksymaling
  • Til bruk inne og ute
  • Lavt VOC-innhold
  • Halogenfri
  • Kostnadseffektiv – holdbar og hurtigtørkende
  • Optimal verkstedsmaling
  • ETA-godkjent 16/0834

Hensotherm 910 KS har korrosjonsbeskyttelseklasse C3, som er egnet for å beskytte strukturer mot korrosjon i urbane omgivelser. For å oppnå korrosjonsbeskyttelsesklasse C5 (svært fuktige klima) bør TEKNOPLAST PRIMER 5 brukes som grunning sammen med Hensotherm 910 KS.

Teknos Hensotherm 910 KS garanterer rask ledetid, transport og installasjon. De viktigste egenskapene er kort herdetid, og det er ikke nødvendig med grunning, bare ett lag med maling er nok. Derfor er korte ledetider og levering neste dag mulig. På grunn av malingens holdbarhet blir den ikke skadet under transport. Når malt stål kommer til byggeplassen, kan det installeres med en gang.

Sergels torg, Stockholm, Sverige

Stålstrukturer er reist i et område på mer enn 6000 kvadratmeter (1,5 acres), og 400 anleggskontorer har blitt montert på strukturene over bakkenivå. 

ProChroma, Sverige, har levert ca. 16 tonn brannhemmende maling til kunden.

Malingsprosess

Den første dagen males første batchen av deler. Den andre dagen inspiseres de og ekstra maling kan påføres før delene samles og maling av neste batch kan begynne. Malingen er en tokomponentsmaling som påføres ved en temperatur på 35–40°C. Det minimale anbefalte sprøytetrykket er 400 bar. Det kreves minst to personer å utføre malearbeidet. Én person maler mens den andre er ansvarlig for verktøyene og for å blande malingen. Dette skyldes hovedsakelig malingenes brukstid, som er mindre enn 60 minutter. Ett lag maling påføres med en tykkelse på 2 mm, og dette kontrolleres ved å måle våtfilmen.