teknoksen pinnoiteratkaisut teräkselle:  palo- ja korroosiosuojaus tukholman keskustassa tehtiin 10 kertaa perinteistä menetelmää nopeammin

Teknoksen metalliteollisuusmaalien asiantuntijat keksivät, kuinka Tukholman keskustassa voitiin välttää rakennustyömaasta aiheutuva viikkoja kestävä ruuhkautuminen – rakennusprojekti nopeutui huomattavasti, kun teräsrakenteet käsiteltiin sopivilla pinnoiteratkaisuilla.

Viimeisen viiden vuoden aikana useissa Tukholman vanhoissa rakennukssa on aloitettu saneerausprojekti. Rakennustyömaiden väliaikaisiin rakennusparakkeihin tarvittiin tehokas palosuojaus. Käyttämällä Teknoksen palosuojamaalausjärjestelmää, voitiin useita viikkoja kestävä palosuojalevyjen asentaminen välttää. Siten varsinaiset rakennustyöt nopeutuivat ja ympäröivät kadut voitiin avata liikkennekäyttöön sunniteltua nopeammin.

Tukholman kaupunki kunnostuksen keskellä

Tukholman kaupungin keskustassa, Sergelin torin ympäristössä sijaitsevia vanhoja rakennuksia aiotaan kunnostaa seuraavien 4–5 vuoden aikana. Pitkäkestoinen kunnostushanke edellyttää, että työmaaparakit nostetaan ilmaan, jotta ne eivät haittaa liikennettä. Tämä toteutetaan rakentamalla teräsrakenteita, joiden varaan parakit nostetaan. Rakenteet on palosuojattava turvallisuussyistä, jotta teräsrakenne ei kuumenisi tulipalon yhteydessä. Rakenteen suojataan esimerkiksi palosuojamaalilla tai palosuojalevyillä. 

Tukholman parakkirakennelmaprojektissa kantavan teräsrakenteen paloluokkavaatimus oli R60. Luokitus tarkoittaa sitä, että rakenteen on kestettävä tulipalossa 60 minuuttia, minkä arvioidaan riittävän kaikkien ihmisten evakuointiin. Maalausjärjestelmän ruostesuojaluokan oli lisäksi oltava C3, joka on sopiva suojaamaan rakenteita korroosiolta kaupunkiympäristössä.

Ensimmäiseksi menetelmäksi valittu palosuojalevyjen asennus aiheutti viikkojen liikennehäiriöitä

Projektin ensimmäisessä vaiheessa ruostesuojausta varten valittiin yksikerroksinen epoksimaali. Kun teräsrakenne oli asennettu, se suojattiin palosuojalevyillä. Rakennelma täytti asetetut vaatimukset, mutta palosuojalevyjen asennus merkitsi rakennustelineiden käyttöä ja 3–4 viikon asennusaikaa. Asennus aiheutti merkittäviä häiriöitä alueen liikenteelle.

Palosuojamaali oli vaihtoehtona jo projektin alusta lähtien, mutta se jätettiin valitsematta, koska tutkitun maalin kuivumisaika oli aivan liian pitkä suhteessa maalaamon kykyyn käsitellä suuria materiaalimääriä sisätiloissa.

Nopeasti kuivuva palosuojamaali Hensotherm 910 KS mahdollisti nopean asennuksen ja minimoi liikennehäiriöt

Kuin tilauksesta ennen projektin viimeistä vaihetta löytyi kuitenkin vaihtoehtoinen palosuojamaali.  Kyseinen maali oli liuotteeton Hensotherm 910 KS, jonka palosuojaluokka on R60 ja ruostesuojaluokka C3. Koska tämä maali kuivuu 24 tunnissa, maalaamo pystyi suoriutumaan työstä tehokkaasti ja teräsrakenteet saatiin nopeammin paikoilleen. Tämän ansiosta varsinainen saneeraustyö voitiin aloittaa useita viikkoja aikaisemmin.

Tehokas ja onnistunut projekti Teknoksen palosuojamaalilla

Teräsrakenteet ovat nyt valmiita ja kunnostushanke on täydessä vauhdissa. Asiakas on erittäin tyytyväinen projektiin. Se on onnistunut kaikkien osapuolten osalta täydellisesti.

– Tämä on minun ja Teknoksen yhteyshenkilömme Janin mielestä yksi hauskimmista käynnissä olevista projekteista. Jos olisimme käyttäneet perinteistä palosuojamaalia, emme olisi pystyneet hoitamaan toimituksia ajallaan erilaisen levitysmenetelmän ja pidempien kuivumisaikojen takia. Näiltä osin Teknoksen maali erottuu joukosta, ProChroman Björn sanoo.

Kysy lisää

Pekka Virolainen
aluemyyntipäällikkö
puh. +358 950 609 286
etunimi.sukunimi@teknos.com

tai jätä yhteydenottopyyntö 

"Jos olisimme käyttäneet palosuojalevyjä teräsrakenteiden palosuojaukseen, emme olisi pysyneet aikataulussa asennustavasta ja alkuperäisen epoksimaalin pidemmästä kuivumisajasta johtuen. Tässä suhteessa Teknoksen tuotteet ovat olleet erinomainen ratkaisu"


Björn Stam, ProChroma