Ett nytt brandskyddande färgsystem - hensotherm 920KS

Ahnelövs Industrimålning AB och Teknos har testat nästa generations system med svällande färg för brand- och korrosionsskydd. Genom att måla första stålbalkarna tillsammans på plats gavs möjligheten att finjustera och optimera ytbehandlingsprocessen redan från början.

Förbättrat korrosions- och brandskydd för stålbalkar utomhus

Ahnelövs Industrimålning AB hade intresse av att hitta nya lösningar för att vidareutveckla processen för brandskyddsbehandlingar och valde det nya och förbättrade systemet för brandskyddsmålning Hensotherm 920KS, som till skillnad från 1-K brandskyddsfärg får inkluderas i rostskyddssystemet.

Ytbehandlingssystemet i fråga var anpassat till kraven för korrosivitetsklass C4. Systemet definierades för att matcha brandklass R30 enligt den standardiserade definitionen av utrymningstid vid en brand.

Vid värmepåverkan reagerar brandskyddsfärgen genom att svälla till många gånger sin ursprungliga tjocklek och skapa ett lager av kolhaltigt skum, vilket fungerar som ett isolerande skikt som förlänger tiden innan stålet når kritisk temperatur. I det här fallet beräknas det ta minst 30 minuter innan stålet kan nå temperaturen 650 °C, vid vilken stålkonstruktionen kraftigt skulle förlora sin hårdhet och styrka.

Gemensam provmålning säkerställer att målen uppnås redan från början

När man arbetar med en ny färg är provmålning ett sätt att säkerställa att ytbehandlingsprocessen justeras och optimeras redan från början. Ytbehandlingsspecifika egenskaper, exempelvis filmtjocklek, hållbarhetstid och torktid, har stor inverkan på ledtider och på hur processen fortlöper. Även sprutspecifika faktorer som utrustning, teknik och förhållanden har stor inverkan på den färdiga ytans kvalitet.

DSC_2342_Ahnelovs_Intumescent780x500.jpgVid provsprutningen deltog Teknos med Erik Kalmar på Technical Support, Jan Nordmark, Business Development Manager, och Björn Ödman, Product Manager. Kunden deltog genom Tony Ahnelöv och hans team med två erfarna målare.

Ny brandskyddsfärg gynnar ytbehandlingen på många sätt

Avsaknaden av den vanligen starka lukten av lösningsmedel är påtagligt i målarverkstaden när nya brandskyddsfärgen HENSOTHERM 920 KS appliceras. Ytbehandlingen består till 100 % av fasta ämnen, så ingen lukt av lösningsmedel avdunstar till luften. En annan anmärkningsvärd fördel är att den nya färgen gör det möjligt att förkorta ledtiden. Färgen härdar snabbt och den kan målas med toppskikt nästa dag, inom 24 timmar. Utöver den kortare ledtiden betonar målarverkstadens VD Tony Ahnelöv vikten av att kunna leverera stålet till slutkundens byggarbetsplats i perfekt skick. Till skillnad från en 1-K brandskyddsfärg, bildar 920KS en hård, robust yta vilket ger ett stort mervärde och hela byggprocessen påskyndas om ingen bättringsmålning behöver göras på slutkundens arbetsplats.  

GracoApplicationMachine2K780x500.jpgVid provmålningen deltog också en representant från Graco, vars toppmoderna appliceringsutrustning gör 2-komponentsytbehandling enklare och ger målaren detaljerad information som säkerställer precisionen vid blandningen. Nya HENSOTHERM 920 KS har en timmas brukstid, så ingen rengöring krävs innan arbetet är helt slutfört med 2-komponentsutrustning. Detta är en liten men viktig faktor som gör ytbehandlingsprocessen smidigare.

 

Be om mer information

Jan Nordmark
Business Development Manager
Mobil +46 70 609 27 40
jan.nordmark@teknos.com

ELLER SKICKA EN KONTAKFÖRFRÅGAN