Sachsenfenster GmbH & Co. KG i Rammenau (Tyskland)

I mer än 25 år har Sachsenfenster GmbH & Co. KG i Rammenau utanför Dresden varit en framgångsrik leverantör av fönster av trä eller trä-aluminium. Nästan lika länge har företaget förlitat sig på Teknos ytbehandlingslösningar.

”Det var ett medvetet beslut att inte ha tillväxt som främsta prioritet”, säger Andreas Langhammer, som sedan 2015 är ägare samt försäljnings- och HR-chef hos Sachsenfenster GmbH & Co. KG i Rammenau utanför Dresden. ”Vårt fokus är inte att maximera volymerna, utan att utvecklas kontinuerligt när det gäller mervärde, produktkvalitet och hög kundnöjdhet.” Resultatet av denna företagsfilosofi är ett hälsosamt medelstort företag med gott anseende och en väl etablerad position på fönstermarknaden.

Företaget grundades 1991 av Klaus Wolf. Klaus Wolf, med ursprung i Schlesien, flyttade till Sydtyrolen efter kriget och blev där en framgångsrik fönstertillverkare med det egna företaget Wolf Fenster AG. Efter återförenandet av Tyskland lade han grunden för nästa framgång, den här gången i Sachsen. Sedan november 2015 är Sachsenfenster ett oberoende företag med ny ledning. Personal och ledning har fortfarande goda relationer med det före detta moderbolaget.

Endast trä och trä/aluminium

Sachsenfenster har ca 70 anställda och tillverkar omkring 15 000 fönster per år. En tredjedel av produktionsvolymen säljs via återförsäljare, främst till lokala snickeriföretag i Sachsenområdet. Ytterligare en tredjedel av försäljningen går till privata byggnadsentreprenörer och deras arkitekter. Den sista tredjedelen av försäljningen är avtalsbunden. Sachsenfenster är en eftertraktad samarbetspartner för fastighetsutvecklare, deras arkitekter och administratörer, och företaget anlitas i många byggprojekt. Två egna och ett antal associerade monteringsteam åker runt i Tyskland och närliggande länder.

Företaget tillverkar fönster av trä eller av kombinationen trä och aluminium, samt vikdörrar, skjutdörrar och entrédörrar. Fönstersortimentet består av ett antal produktserier med ramtjocklekar från 68 till 88 millimeter för klassiska, kulturskyddade och moderna byggnader. Värme-, ljud- och inbrottsskyddsfunktioner blir allt vanligare. För breda entréer har företaget vikdörrar med upp till sju element, och i sortimentet finns även lyft- och skjutdörrar med eller utan fasta blad. Husdörrar finns i åtta olika designserier och över 50 basversioner. Sachsenfenster erbjuder även en rad extrafunktioner och tillbehör, till exempel persienner och insektsnät.

Gamla fönstercontainrar avspeglar marknadsläget

”De gamla fönstercontainrarna i vår anläggning ger en bra indikation på hur marknaden utvecklas”, säger Falko Siegert, företagets vd. ”Just nu innehåller de mestadels plastfönster. Efter Tysklands återförenande moderniserades det forna Östtyskland så snabbt och ekonomiskt som möjligt. Men nuförtiden värdesätter kunderna utseende och kvalitet i högre grad. Därför byts de äldre plastfönstren i många fastigheter ut mot träfönster eller trä-aluminium-fönster.”

Träfönstren står för ca 40 procent av Sachsenfensters försäljning, och trä-aluminium-fönstren för de återstående 60 procenten. Förhållandet varierar något beroende på vilka fastigheter man jobbar med. ”För bostäder och nya byggnader använder vi mestadels trä-aluminium-fönster, men för renoveringar – i synnerhet av kulturskyddade byggnader – använder vi främst fönstren av enbart trä”, säger Falko Siegert.

Sachsenfenster strävar efter att tillgodose kundens preferenser i fråga om design- och funktionsalternativ. ”I stort sett erbjuder vi allt som kunderna önskar”, säger Andreas Langhammer. För närvarande innebär det: fönster från golv till tak, med bred öppning och tröskel på golvnivå. Det är inte ovanligt med element som är upp till tre meter höga och mer än fem meter breda.

Högre säkerhetsnivå är en annan trend. ”Tidigare efterfrågades vanliga dörrtittare, men idag används kamera- och övervakningssystem i stället”, säger Falko Siegert. Sachsenfenster erbjuder RC2-certifierade fönster med tillhörande karmar och säkerhetsglas samt anslutningar till byggnadens säkerhetssystem. Företagets medarbetare genomgår specifika utbildningar, och man har egna elektriker för kunna vara säker på att ha tillgång till nödvändig expertis.

Hög kvalitet med Teknos

Sachsenfensters produkter tillverkas i en modern, modulär anläggning med halvautomatiserade processer och skickliga hantverkare och montörer. ”Kombinationen av automatisering och hantverksskicklighet ger snabb och flexibel tillverkning”, säger Falko Siegert. ”Det innebär att vi på ett optimalt sätt kan tillgodose olika krav, oavsett om det gäller standardfönster eller specialdesignade element till kulturskyddade byggnader. Systemet behöver bara modifieras när vi växlar mellan träfönster och trä-aluminium-fönster.”

Sachsenfenster har två flowcoat-system för beläggning och ett automatiskt sprutmålningssystem med återställning. För mindre partier utförs också manuell sprutmålning. Sedan mer än 20 år förlitar sig företaget i stort sett uteslutande på Teknos produkter. ”Teknos färger är lättarbetade och ger en yta som både uppfyller och överträffar de höga kvalitetskraven”, säger Falko Siegert. Specifika kulörer enligt RAL- och NCS-systemen blandas i Sachsenfensters egen färgblandningsmaskin för Teknosfärger. För specifika kundorder och specialfärger tar företaget hjälp av Teknos färglaboratorium i Fulda.

För närvarande använder Sachsenfenster TEKNOL AQUA 1410, AQUAPRIMER 2900, olika ANTISTAIN AQUA-specialprimer och topplacken AQUATOP 2600, beroende på träsort och kundens krav. 70 procent av Sachsenfensters träfönster målas med täckande färg, där vitt är vanligast. När det gäller trä-aluminium-elementen är fördelningen jämn mellan täckande och transparenta ytskikt. En ytbehandling i naturfärg är särskilt populär för trä-aluminium-fönster av gran.

Viktiga projekt

Sachsenfensters fönster med Teknos-ytbehandling monteras i många friliggande och sammanbyggda hus i regionen. De finns också i större fastigheter, exempelvis i exklusiva bostadsområden i Berlin och Leipzig, i SOS Barnbyar i Berlin samt i nyligen färdigställda wellness-hotellet ”Insel der Sinne”, med sina stora skjutdörrelement. Även ovanliga element, såsom de färgglada trähusens fönster i nöjesparken Einsiedel, tillverkas i Rammenau.

Dessa och många andra exempel visar att Sachsenfenster – genom kundfokus, högt värde för pengarna och utmärkt kvalitet – imponerar på sina kunder. Väl fungerande samarbeten är också till hjälp. ”Som medelstort företag har vi ingen stor R&D-avdelning som fortlöpande kan arbeta med utveckling”, säger Andreas Langhammer. ”Därför är innovativa leverantörer viktigt för oss, liksom möjligheten att samarbeta om nya innovationer, så att vi sedan kan börja använda dem i praktiken. Även i det här avseendet har vi mycket goda erfarenheter av Teknos, exempelvis genom introduktionen av transparenta ytbehandlingar.”

Sachsenfenster står väl rustade för framtiden och kommer att fortsätta att utvecklas – inte enbart med avseende på tillväxt.

www.sachsenfenster.de

Be om mer information

Joakim Svensson
Säljare Träindustri
joakim.svensson[@]teknos.com 
Mobil: +4670 337 89 10

STÄLL EN FRÅGA

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS

Från höger: Ägare, sälj- och HR-chef Andreas Langhammer, produktionschef Falko Siegert, Teknos säljare Stephan Otto. 

Produktinformation

TEKNOL AQUA 1410  träskydd

AQUAPRIMER 2900 primer

ANTISTAIN AQUA  specialprimer av olika slag

AQUATOP 2600 toppfärg

Sachsenfenster-profil

  • Grundades 1991, av Klaus Wolf
  • Företaget har ca 70 anställda 
  • Tillverkar upp till 15 000 fönster per år