Ytbehandling av lärkträ för utomhusbruk

Lärk har blivit otroligt populärt till fönster, ytterdörrar och fasadpanel, mycket tack vare den vackra ådringen. Många tillverkare har dock negativa erfarenheter med dålig vidhäftning och sprickor i färgfilmen under lackering. Det finns två huvudskäl till detta: Å ena sidan orsakar den abrupta växlingen mellan tidigt och sent virke markanta skillnader i virkets täthet. Detta kan orsaka vidhäftningsproblem, vilket resulterar i ”krusningar” i ytskiktet med luftbubblor, veck och sprickor i färgfilmen.

Ett annat problem är de vattenlösliga, fenolämnen som finns i lärkträ. Kombinerat med lågt pH-värde i virket (ungefär 4) ger detta en negativ inverkan på färgens förtjockningsmedel och påverkar stabiliteten. Färgfilmen kan brista på vertikala ytor, vilket medför att färgen släpper.

Det enda sättet att åtgärda dessa problem är att använda en special primer. I produktsortimentet har Teknos den vattenbaserade 2K specialgrunden ANTI STAIN AQUA 5300. Denna produkt blockerar de kritiska ämnena i lärkträ och balanserar träets strukturella skillnader. Grundfärgen ska strykas på före slutbehandlingen för att ge en slät, jämn yta trots varierande träkvalitet.

Nya forskningsrön ger ett intressant tillvägagångssätt för framtiden. Projektet ”LarchCoat” som drivs av Holzforschung Austria (Österrikes träforskningsinstitut) har påvisat att den höga koncentrationen av polysackarid arabinogalactan i lärkens kärnvirke har negativ inverkan på filmbildning. Teknos använder dessa resultat i den egna utvecklingen av framtida vattenbaserade 1K primern till lärkträ. I nuläget är dock 2K primern ANTI STAIN AQUA 5300 den metod som bör användas vid ytbehandling av lärkträ med vattenbaserade system.