Powlekanie drzewa modrzewiowego do zastosowań zewnętrznych

Niepospolita struktura słojów drewna modrzewiowego sprawia, że jest ono popularnym surowcem do produkcji okien, drzwi zewnętrznych oraz okładzin elewacyjnych. Wielu producentów narzeka jednak na pękanie i wiotczenie powłoki podczas aplikacji. Istnieją dwa główne powody tego zjawiska. Z jednej strony, nagła zmiana między drewnem wczesnym a późnym skutkuje niejednolitą gęstością. To z kolei może obniżać przyczepność i powodować powstawanie na powierzchni powłoki pęcherzyków powietrza, marszczeń i pęknięć.

Innym problemem są rozpuszczalne w wodzie fenole, zawarte w drewnie modrzewiowym. Niska wartość pH drewna (około 4) powoduje, że mają one negatywny wpływ na gęstnienie powłoki i naruszają jej stabilność. Powłoka może się łamać na powierzchniach pionowych i wiotczeć.

Jedynym niezawodnym sposobem na uniknięcie tych niedogodności jest zastosowanie specjalnego podkładu. Firma Teknos ma w swojej ofercie 2-składnikowy podkład specjalny na bazie wody ANTI STAIN AQUA 5300, który blokuje substancje krytyczne zawarte w drzewie modrzewiowym i wyrównuje różnice strukturalne. Podkład nakłada się przed aplikacją warstwy nawierzchniowej dla zapewnienia gładkiej i jednolitej powierzchni pomimo rozbieżności w jakości drewna.

Nowe wyniki badań zwiastują ciekawe perspektywy na przyszłość. Projekt LarchCoat prowadzony przez Holzforschung, Austriacki Instytut Badań nad Drewnem, wykazał, że wysokie stężenie polisacharydu, arabinogalaktanu, w twardzieli drewna modrzewiowego negatywnie wpływa na tworzenie się powłoki. Firma Teknos wykorzystuje te wnioski podczas opracowywania wodorozcieńczalnych 1-składnikowych podkładów do drewna modrzewiowego. Na chwilę obecną jednak produktem, który umożliwia powlekanie drewna modrzewiowego w systemie wodorozcieńczalnym, jest 2-składnikowy podkład specjalny na bazie wody ANTI STAIN AQUA 5300.