Unngå typiske komplikasjoner for denne tresorten

Takket være treverkets flotte strukturer er lerketre populært til bruk i vinduer, ytterdører og fasadekledning. Men mange produsenter har negative opplevelser med at malingen siger eller sprekker under påføring. Det er to hovedårsaker til dette: På den ene side fører den plutselige endringen mellom vårved og sommerved til betydelige forskjeller i tetthet. Det kan føre til problemer med klebeevnen og “bølget” overflate med luftbobler, rynker eller sprekker i malingen.

Et annet problem er de vannløselige, fenoliske stoffene i lerketre. I forbindelse med den lave pH-verdien i treverket (ca. 4), påvirker dette malingens tykningsmiddel og dermed malingens stabilitet. Malingen kan brekke på vertikale overflater og det kan føre til at malingen siger.

Den eneste måten å unngå disse problemene på er å bruke en spesialprimer. Teknos tilbyr den vannløselige 2K spesialprimeren ANTI STAIN AQUA 5300. Den blokkerer kritiske substanser i lerketre og balanserer ut strukturelle forskjeller i treverket. Primeren påføres før topcoat, for å sikre en jevn overflate selv om den inneholder forskjellige trekvaliteter.

Nye funn i forskningen vil gi spennende nye løsninger. LarchCoat-prosjektet til Holzforschung Austria (Østerriske institutt for treforskning) har vist at høye konsentrasjoner av polysakkarid arabinogalaktan i lerk kjerneved påvirker filmdannelse negativt. Teknos bruker disse funnene i utviklingen av fremtidige vannbårne 1K lerketre-primere. Men per i dag er 2K-primeren ANTI STAIN AQUA 5300 førstevalget for maling av lerketre i vannbårne løsninger.