Rekommendationer för ytbehandling

Transparenta ytbehandlingar är nyckeln till naturligt vackra, varaktiga träytor utomhus. Kraven är många, allt från högt UV-skydd till framhävande av träfibrerna. Teknos har ett mångsidigt produktsortiment för en mängd olika krav i det här segmentet.

Ljusa barrträslag, högt UV-skydd

AQUATOP 2600-66 erbjuder maximalt UV-skydd. Dess höga innehåll av UV-absorberande medel gör den här transparenta ytbehandlingen perfekt till ljusa träslag, framför allt furu och gran. AQUATOP 2600-66 finns i glans 30.

furu och lärkträ

Mörka träslag, högt UV-skydd

De transparenta ytbehandlingarna AQUATOP 2600-67/-69. Den låga fördunklingen gör produkten mycket väl lämpad för mörka träslag, både inhemska och tropiska. Ytbehandlingen har en förhöjande effekt, särskilt på lärkträ, douglasgran, exotiska träslag och framhäver träets yta. Produkten finns i glanserna 60 (produktversion -67) och 30 (-69). 

Ljusa barrträslag, matta inomhusytor

“Oljorna” för barrträ AQUATOP 2760-30 och AQUATOP 2760-35 skapar mycket naturliga ytor och ger dem ett inoljat utseende. Med den låga glansen på 5 får de ett matt utseende vilket gör att träet ser helt naturligt ut. Båda produkterna är framtagna för inomhusytor och innehåller inga UV-absorberande medel. De används huvudsakligen till attraktiva inomhusytor på trä- och aluminiumfönster. AQUATOP 2760-30 passar mycket bra till ljusa barrträslag som gran och furu. AQUATOP 2760-35 har en mer framhävande effekt och är perfekt för att lyfta fram fibrerna i lärkträ.

Ljusa barrträslag, matta utomhusytor

“Oljorna” för barrträslag finns också för utomhusapplicering som produktversioner AQUATOP 2760-31 och AQUATOP 2760-36. Dessa är lätt pigmenterade och innehåller effektivt UV-skydd. De skapar mycket vackra, naturliga ytor med en glans på 5 och en framhävande effekt. Produkterna lämpar sig för inhemska träslag, medan den mer framhävande AQUATOP 2760-36 också rekommenderas för lärkträ.