Ny kvistförseglare - ANTISTAIN AQUA 5210

Med den nya kvistförseglaren ANTISTAIN AQUA 5210 erbjuder Teknos nu ett ännu bättre sätt att kontrollera missfärgning vid användning av kvistrikt mjukt trä, som gran eller furu. Den spraybara grunden är en vidareutveckling av den framgångsrika kvistförseglaren ANTISTAIN AQUA 5200-00 och erbjuder ett förbättrat skydd mot missfärgning. Tack vare dess särskilda receptur binder specialgrunden pigmenten i kvistarna och minskar på så sätt missfärgning av den slutliga ybtbehandlingen. ANTISTAIN AQUA 5210 används som ett system med tre eller fyra skikt med träkonserveringsmedel och/eller mellan- och slutbehandling, beroende på krav. Kvistförseglaren har redan bevisat sin effektivitet i praktiken vid inledande intensiva tester.