CATEGORY G - HOT DIP GALVANIZED

Låg

Välj utifrån det första färgskiktet

Målningssystemkod TEG4.01/L/R1
R1
 

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST HS 150   EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    80 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    34

Målningssytemkod TEG4.01/L/R2
R2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    80 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    46 - 60

Målningssystemkod TEG5.01/L/R1
R1
 

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST HS 150   EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    51


Målningssystemkod TEG5.01/L/R2
R2

 Färg  Bindemedelstyp   
TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    69 - 90

Målningssystemkod TEG5.01/L/S1
S1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    98

 

Målningssystemkod TEG5.01/L/S2
S2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    97 / 103

 

Målningssystemkod TEG5.01/L/S3
S3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    87 - 91

 

Målningssystemkod TEG5.01/L/T1
T1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    66

 

Målningssystemkod TEG5.01/L/T2
T2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    65 / 71

 

Målningssystemkod TEG5.01/L/T3
T3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    55 - 59

 

Medium

Välj utifrån det första färgskiktet

Målningssystemkod TEG3.01/M/R1
R1
 

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST HS 150   EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    80 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    34


Målningssystemkod TEG3.01/M/R2
R2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 3430 -series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    80 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    46 - 60

Målningssystemkod TEG4.02/M/R1
R1
 

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST HS 150   EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    51


Målningssystemkod TEG4.02/M/R2
R2

 Färg  Bindemedelstyp   
TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    69 - 90

Målningssystemkod TEG4.02/M/S1
S1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek     120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    98

 

Målningssystemkod TEG4.02/M/S2
S2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    97 / 103

 

Målningssystemkod TEG4.02/M/S3
S3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek     120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    87 - 91

 

Målningssystemkod TEG4.02/M/T1
T1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek     120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    66

 

Målningssystemkod TEG4.02/M/T2
T2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    65 / 71

 

Målningssystemkod TEG4.02/M/T3
T3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    55 - 59

 

Målningssystemkod TEG5.02/M/R1
R1
 

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST HS 150   EP  2x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    68


Målningssystemkod TEG5.02/M/R2
R2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  2x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    92 - 120

Målningssystemkod TEG5.02/M/S1
S1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    100

 

Målningssystemkod TEG5.02/M/S2
S2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    108 - 117

 

Målningssystemkod TEG5.02/M/S3
S3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    112 - 126

 
Målningssystemkod TEG5.02/M/S4
S4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    97

Målningssystemkod TEG5.02/M/T1
T1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    68

 

Målningssystemkod TEG5.02/M/T2
T2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    76 - 85

 

Målningssystemkod TEG5.02/M/T3
T3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    80 - 94

 

Målningssystemkod TEG5.02/M/T4
T4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    65

 

Målningssystemkod TEG5.03/M/R1
R1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOCRYL PRIMER 3-11  AY  2x80 μm
 TEKNOCRYL 100-500  AY  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    181

Hög

Välj utifrån det första färgskiktet

Målningssystenkod TEG2.01/H/R1
R1
 

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST HS 150   EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    80 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    34


Målningssystemkod TEG2.01/H/R2
R2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    80 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    46 - 60

Målningssystenkod TEG3.02/H/R1
R1
 

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST HS 150   EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    51


Målningssystemkod TEG3.02/H/R2
R2

 Färg  Bindemedelstyp   
TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    69 - 90

Målningssystemkod TEG3.02/H/S1
S1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek     120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    98

 

Målningssystemkod TEG3.02/H/S2
S2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    97 / 103

 

Målningssystemkod TEG3.02/H/S3
S3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    87 - 91

 

Målningssystemkod TEG3.02/H/T1
T1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    66

 

Målningssystemkod TEG3.02/H/T2
T2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    65 / 71

 

Målningssystemkod TEG3.02/H/T3
T3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    55 - 59

 

Målningssystemkod TEG4.04/H/R1
R1
 

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST HS 150   EP  2x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    68


Målningssystemkod TEG4.04/H/R2
R2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  2x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    92 - 120

Målningssystemkod TEG4.04/H/S1
S1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    100

 

Målningssystemkod TEG4.04/H/S2
S2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek     160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    108 - 117

 

Målningssystemkod TEG4.04/H/S3
S3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    112 - 126

 
Målningssystemkod TEG4.04/H/S4
S4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
Målningssystemets VOC, g/m²    97

Målningssystemkod TEG4.04/H/T1
T1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    68

 

Målningssystemkod TEG4.04/H/T2
T2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    76 - 85

 

Målningssytemkod TEG4.04/H/T3
T3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    80 - 94

 

Målningssystemkod TEG4.04/H/T4
T4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    65

 

Målningssystemkod TEG4.05/H/R1
R1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOCRYL PRIMER 3-11  AY  2x80 μm
 TEKNOCRYL 100-500  AY  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    181

Målningssystemkod TEG5.04/H/R1
R1
 

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST HS 150   EP  1x80 μm
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    85


Målningssystemkod TEG5.04/H/R2
R2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  1x80 μm
 TEKNODUR COMBI 3430 -series  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    115 - 150

Målningssystemkod TEG5.04/H/S1
S1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    117

 
Målningssystemkod TEG5.04/H/S2
S2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNOMASTIC COMBI 80-500  EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    95

 
Målningssystemkod TEG5.04/H/S3
S3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  2x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    153 - 157

 
Målningssystemkod TEG5.04/H/S4
S4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    135 - 156

 
Målningssystemkod TEG5.04/H/S5
S5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    113

 
Målningssystemkod TEG5.04/H/S6
S6

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3560-series  PAS  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    74 - 138

Målningssystemkod TEG5.04/H/T1
T1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    86 


Målningssystemkod TEG5.04/H/T2
T2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNOMASTIC COMBI 80-500  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    63

 
Målningssystemkod TEG5.04/H/T3
T3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    89 - 93


Målningssystemkod TEG5.04/H/T4
T4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
Målningssystemets VOC, g/m²    103 - 124


Målningssystemkod TEG5.04/H/T5
T5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
Målningssystemets VOC, g/m²    81


Målningssystemkod TEG5.04/H/T6
T6

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3560-series  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
Målningssystemets VOC, g/m²    40 - 104

 

Mycket hög

Välj utifrån det första färgskiktet

Målningssystemkod TEG2.03/VH/R1
R1
 

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST HS 150   EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    51


Målningssystemkod TEG2.03/VH/R2
R2

 Färg  Bindemedelstyp   
TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    69 - 90

Målningssystemkod TEG2.03/VH/S1
S1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssytemets VOC, g/m²    98

 

Målningssystemkod TEG2.03/VH/S2
S2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek     120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    97 / 103

 

Målningssystemkod TEG2.03/VH/S3
S3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
Målningssystemets VOC, g/m²    87 - 91

 

Målningssystemkod TEG2.03/VH/T1
T1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST 50 / 90  EP  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    66

 

Målningssystemkod TEG2.03/VH/T2
T2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 0050 / 0090  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    65 / 71

 

Målningssystemkod TEG2.03/VH/T3
T3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    120 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    55 - 59

 

Målningssystemkod TEG3.04/VH/R1
R1
 

 Färg  Bindemdelstyp   
 TEKNOPLAST HS 150   EP  2x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    68


Målningssystemkod TEG3.04/VH/R2
R2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  2x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    92 - 120

Målningssystemkod TEG3.04/VH/S1
S1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    100

 

Målningssystemkod TEG3.04/VH/S2
S2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    108 - 117

 

Målningssystemkod TEG3.04/VH/S3
S3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    112 - 126

 
Målningssystemkod TEG3.04/VH/S4
S4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    97

Målningssystemkod TEG3.04/VH/T1
T1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    68

 

Målningssystemkod TEG3.04/VH/T2
T2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    76 - 85

 

Målningssystemkod TEG3.04/VH/T3
T3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    80 - 94

 

Målningssystemkod TEG3.04/VH/T4
T4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    160 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    65

 

Målningssystemkod TEG3.05/VH/R1
R1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOCRYL PRIMER 3-11  AY  2x80 μm
 TEKNOCRYL 100-500  AY  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    181

Målningssystemkod TEG4.06/VH/R1
R1
 

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST HS 150   EP  1x80 μm
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    85


Målningssystemkod TEG4.06/VH/R2
R2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  1x80 μm
 TEKNODUR COMBI 3430 -series  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    115 - 150

Målningssystemkod TEG4.06/VH/S1
S1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    117


Målningssystemkod TEG4.06/VH/S2
S2

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNOMASTIC COMBI 80-500  EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    95

 

Målningssystemkod TEG4.06/VH/S3
S3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  2x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    153 - 157

 
Målningssystemkod TEG4.06/VH/S4
S4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    135 - 156


Målningssystemkod TEG4.06/VH/S5
S5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    113

 
Målningssystemkod TEG4.06/VH/S6
S6

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3560-series  PAS  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    74 - 138

Målningssystemkod TEG4.06/VH/T1
T1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    86 


Målningssystemkod TEG4.06/VH/T2
T2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNOMASTIC COMBI 80-500  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    63

 
Målningssystemkod TEG4.06/VH/T3
T3

 Färg  Bindemdelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x40 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    89 - 93


Målningssystemkod TEG4.06/VH/T4
T4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    103 - 124


Målningssystemkod TEG4.06/VH/T5
T5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x120 μm
 Total skikttjocklek    200 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    81


Målningssystemkod TEG4.06/VH/T6
T6

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3560-series  PAS  1x120 μm
 Total film thickness    200 μm
 Paint system VOC, g/m²    40 - 104

 

Målningssystemkod TEG5.05/VH/R1
R1
 

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST HS 150   EP  1x80 μm
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x160 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    102


Målningssystemkod TEG5.05/VH/R2
R2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNODUR COMBI 3430 -series   PUR  1x80 μm
 TEKNODUR COMBI 3430 -series  PUR  1x160 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    138 - 180

Målningssystemkod TEG5.05/VH/S1
S1

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  2x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    166


Målningssystemkod TEG5.05/VH/S2
S2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNOMASTIC COMBI 80-500  EP  1x160 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    105

 
Målningssystemkod TEG5.05/VH/S3
S3

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  2x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    174 - 183

 
Målningssystemkod TEG5.05/VH/S4
S4

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  2x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    178 - 192


Målningssystemkod TEG5.05/VH/S5
S5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  2x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    163

 
Målningssystemkod TEG5.05/VH/S6
S6

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 5  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3560-series  PAS  1x160 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    76 - 162

Målningssystemkod TEG5.05/VH/T1
T1

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x80 μm  
 TEKNOPLAST HS 150  EP  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    102


Målningssystemkod TEG5.05/VH/T2
T2

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNOMASTIC COMBI 80-500  PUR  1x160 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    73

 
Målningssytemkod TEG5.05/VH/T3
T3

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x80 μm  
 TEKNODUR 3410-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    110 - 119


Målningssystemkod TEG5.05/VH/T4
T4

 Färg  Bindemedelstyp  
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3430-series  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    114 - 128


Målningssystemkod TEG5.05/VH/T5
T5

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  2x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 340-811  PUR  1x80 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    99


Målningssystemkod TEG5.05/VH/T6
T6

 Färg  Bindemedelstyp   
 TEKNOPLAST PRIMER 7  EP  1x80 μm  
 TEKNODUR COMBI 3560-series  PAS  1x160 μm
 Total skikttjocklek    240 μm
 Målningssystemets VOC, g/m²    44 - 130