Skyddande ytbehandlingslösningar för kärnkraftverk

Teknos har omfattande expertis i att specificera och tillhandahålla ytbehandlingar för kärnkraftverk. Vi tillhandahåller ytbehandlingar för alla zoner i ett fullständigt kärnkraftverk, såväl som till hela livscykeln från nybyggnation till underhåll. Våra färgsystem är fullt certifierade och har en utmärkt meritlista.

Färgerna som används i kärnkraftverk är specialiserade och högpresterande produkter som genomgår rigorösa test- och certifieringsprogram. Teknos har ett komplett utbud av produkter för metall- och betongytor testade i enlighet med internationella standarder och krav för kärnkraftverk:

  • ASTM D 3911 (Standard test method for evaluating coatings used in light-water nuclear power plants at simulated design basis accident (DBA) conditions)
  • ASTM D 4082 (Standard test method for effects of gamma radiation on coatings for use in light-water nuclear power plants)
  • ISO 8690 (Decontamination of radioactively contaminated surfaces. Method of testing and assessing the ease of decontamination)
  • STUK-YTO-TR 210 (Requirements of Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority
  • TBY (Technical Requirements for Surface Treatment in Swedish Nuclear Power Plants)

Energi-teamet på Teknos har kunskapen och expertisen för att ge råd kring och hjälpa till att utveckla dina specifikationer.

Nuclear coatings_website graphic.jpg

Protective coating systems for nuclear power stations

MÅLNINGSSYSTEM FÖR STÅLYTOR       MÅLNINGSSYSTEM FÖR BETONGYTOR


CERTIFIKAT FÖR MÅLNINGSSYSTEM

Olkiluoto kärnkraftverk

Kärnkraftverk enhet OL1, OL2 och OL3 på Olkiluoto (Finland)

Stål och betongytorna på ett kärnkraftverk är nästan helt målade med Teknos tvåkomponents epoxy-ytbehandlingar. Förutom det, är några polyuretan- och zinksilikat-färger använda för elastiska golvbeläggningar och ytor utomhus.

Olkiluoto OL3 bygganläggning

OL3 kärnkraftsö och turbinö under konstruktion

Teknos levererar färger till OL3s reaktorbyggnad.

Alla foton av TVO

Målningssystem för kärnkraftverk

Teknos högklassiga målningssystem för metall- och mineralytor på kärnkraftverksanläggningar.

Ladda ner broschyr