För kärnkraftverk krävs det mycket av färgen

Färger som används i kärnkraftverk är högklassiga specialprodukter. Deras kvalitet verifieras i utförliga testprogram.

Krav på färger och ytbehandlingar för kärnkraftverk i Finland preciseras i YVL-guiden och STUK-YTO-TR 210-rapporten från strålsäkerhetsmyndigheten (STUK). Därutöver definierar beställaren och leverantören egna krav.

Teknos levererar färg till Olkiluotos kraftverk

Teknos har gedigen kompetens inom specialytbehandlingar för kärnkraftverk.

”Vi kom in i branschen på 70-talet, som färgleverantör för kärnkraftverket Loviisa 1. Sedan började vi leverera till Loviisa 2 och Olkiluoto (OL1 and OL2). 2010 levererade vi en specialpolyuretanbeläggning för de undre stödgolven i OL1-anläggningens turbinhall, och samma år började vi leverera till OL3. Vi har levererat färg och ytbehandlingar till alla kärnkraftverk i Sverige och även till ett antal kärnkraftverk i Ryssland. Det största kärnkraftverksprojektet just nu är Olkiluoto 3, som är under uppbyggnad”, säger forsknings- och utvecklingschef Kurt Blomqvist.

Kärnkraft bild citat

För stål- och betongytorna i ett kärnkraftverk används i stort sett endast tvåkomponents epoxibeläggningar. Även vissa polyuretan- och zinksilikatfärger används, för elastiska golvbeläggningar och ytor utomhus.

Tuffa tester

Färgers och ytbehandlingars lämplighet kan kontrolleras på många olika sätt, med en rad olika testmetoder. För ytbehandlingar i reaktorbyggnaden ställs extremt höga krav. Utöver normala skyddsegenskaper ska sådana ytbehandlingar ha god strålningsbeständighet, uppvisa hållbarhet i simulerade olyckssituationer och klara sanering.

Ytbehandlingar för kärnkraftverk måste också ha hög kemikalieresistens, vidhäftningsförmåga, slittålighet och – i synnerhet för golvbeläggingar – brandbeständighet. Kemikalieresistensen testas med svavelsyra, saltsyra, salpetersyra, alkali, etanol och aceton, dvs. samtliga av de kemikalier som används i kärnkraftverkets olika processer.

DBA-test

En simulerad olyckssituation – ett så kallat DBA-test (Design Basin Accident) – är extra krävande. I ett sådant test utsätts målade prover för en veckolång autoklavtvätt vid hög temperatur och högt tryck. Proverna utsätts också för plötslig och snabb nedkylning. I slutet av testet ska beläggningen fortfarande uppvisa god vidhäftning mot ytan.

”Det här testet är extremt krävande för ytbehandlingen, särskilt om den är tjock. Det blev en rejäl utmaning för oss. Men tack vare ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete hittade vi en lösning i våra specialprodukter, som är särskilt utvecklade för uppgiften”, säger F&U-kemisten Tero Ojala.

Kärnkraft citat renovering

FoU-arbete – en process som tar många år

DBA-testet, liksom testerna för strålningsbeständighet, sanerbarhet och brandbeständighet, utförs hos VTT Technical Research Centre i Finland. Testerna för kemikalieresistens, slitagetålighet och vidhäftning utförs av Teknos, i enlighet med STUK-YTO-TR 210-rapporten.

”De tester vi utför själva är inte heller helt okomplicerade – vissa kemikalietester kan ta upp till ett halvår att utföra”, säger Kurt Blomqvist.

Kärnkraft, Kurt och Tero

”Utveckling och testning av specialfärgerna och ytbehandlingarna tar sammanlagt flera år. Ett dussintal personer har varit delaktiga i processen. Utöver mig själv har FoU-kemisten Ari Vaha och säljchefen Mikko Nihtilä ingått i den basgrupp som hanterar tekniska aspekter. En viktig del av FoU-arbetet har utförts av laboratoriepersonalen. Ytterligare andra har varit med och tillverkat testämnen, målat, mätt skikttjocklekar, testat, dokumenterat testresultaten, förberett kvalitetsintyg, säkerställt spårbarhet och allt annat som måste göras i den här typen av FoU-processer.”

”Teknos levererar ytbehandlingar till OL3:s reaktorbyggnad, men även till kärnkraftverkets ångturbinanläggning. Färgerna har godkänts i samtliga av de krävande testerna”, säger Tero Ojala.

Kärnkraft citat

Gedigna specialkunskaper

Kärnkraftverk kräver extra tuffa testscenarion för ytbehandlingsprodukter.

”En ytbehandlingsprodukt som har godkänts av ett kärnkraftverk har extremt hög kvalitet och är mycket tekniskt avancerad. Teknos har satsat stort på att tillverka sådana produkter, både i finansiellt hänseende och i antal arbetstimmar. Vi kan med stolthet konstatera att våra produkter har tagit oss till den absoluta toppen inom det här området. Med stort intresse följer vi utvecklingen av nya kärnkraftsprojekt i Finland och på andra platser. Vi står väl rustade när kärnkraftsindustrin börjar blomstra på allvar”, säger Kurt Blomqvist.

Artikelförfattare är Juhani Ikonen, informationschef för TVO, Teollisuuden Voima Oy. Foto av Hannu Huovila, TVO Image Gallery och Teknos.

TVO, Teollisuuden Voima Oyj, är ett onoterat aktiebolag som grundades 1969 i syfte att producera elektricitet till självkostnadspris åt aktieinnehavarna. Ytterligare information: www.tvo.fi

Be om mer information

STÄLL EN FRÅGA 

Målningssystem för kärnkraftverk

Teknos högklassiga målningssystem för metall- och mineralytor på kärnkraftverksanläggningar.

Ladda ner broschyr

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS