WOODEX WOOD OIL

Olej do drewna

Woodex liuoteohenteinen puuöljy ulkokäyttöön
  • Produkt rozpuszczalnikowy

Rozpuszczalnikowy olej do drewna, do stosowania na zewnątrz.

Naturalny olej do stosowania na zewnątrz. Do zabezpieczania drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Nadaje się również do obiektów typu: drewniane ogrodzenia, pergole, zewnętrzne drzwi i schody. Do drewna poddawanego obróbce cieplnej i impregnacji ciśnieniowej i dla niektórych gatunków drewna egzotycznego. Zabezpiecza drewno przed wilgocią i zabrudzeniami, po zabarwieniu, przed promieniami UV. Zapobiega pękaniu drewna. Dla zapewnienia lepszej trwałości olejowanie z użyciem WOODEX WOOD OIL należy powtarzać co rok. Nie zaleca się stosowania do szklarni oraz pomieszczeń, w którym przebywają zwierzęta udomowione.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić podłoże, które chcemy zabezpieczyć. Usunąć wszelkie odpadające kawałki drewna, brud i kurz. Jeżeli to potrzebne, zastosować środek do czyszczenia tarasów i pomostów RENSA TERRACE. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia. Usunąć wszelkie słabo przylegające elementy starych powłok i luźne fragmenty drewna. W przypadku olejowania surowego drewna zaleca się zabezpieczenie podłoża poprzez zastosowanie odpowiedniego impregnatu gruntującego z serii WOODEX. Usunąć starą powłokę farby lub lakieru przed olejowaniem.

Nakładanie

Przed użyciem produkt bardzo dokładnie wymieszać, aż do dna opakowania. Produkt musi być również dokładnie mieszany, aż do dna opakowania w trakcie nakładania. Nakładać na powierzchnię jedno- lub dwukrotnie pędzlem, gąbką lub poprzez zanurzanie. W zależności od jakości drewna olejowanie można kilkukrotnie powtarzać. Nadmiar oleju należy usunąć.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%..
Zawartość substancji stałych abt. 30 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) Produktu nie uwzględnia dyrektywa UE dotycząca VOC.
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 0,85 g/ml
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 8 godz.
Czas schnięcia - sucha do użycia po 16 godz.
Rozcieńczalnik Używać bez rozcieńczania.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Produkt stosować nierozcieńczony. Sprzęt umyć natychmiast przy pomocy rozcieńczalnika TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta).
Odporność na warunki atmosferyczne Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać raz w roku.
Opakowania Brązowy, szary, bezbarwny: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz karta charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu, pył farby, zużyte czyściwo itp. do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym dostępem powietrza np. zalane wodą.