WOODEX WOOD OIL

Træolie

  • Opløsningsmiddelbaseret

Opløsningsmiddelbaseret træolie til udendørs brug.

Naturlig træolie til udendørs brug til behandling af terrasser og havemøbler af træ. Kan også anvendes til hegn, rækværk, døre og trapper. Til varmebehandlet og trykimprægneret træ og eksotiske træsorter. Påføres på en ren, tør træoverflade med pensel eller svamp eller ved at dyppe træelementerne i træolien. Beskytter træoverfladen mod fugt, snavs samt misfarvning på grund af sollys. Forebygger revner i træet. For at opnå den bedste holdbarhed gentages behandling med WOODEX WOOD OIL hvert år. Ikke egnet til drivhuse, højbede eller udhuse til dyr.

Forbehandling

Rengør den overflade, der skal behandles. Anvend terrasserens efter behov på de overflader, der skal behandles. Skyl overfladen grundigt med vand, og lad den tørre. Fjern alle løse partikler og overfladebehandling fra træet. Vi anbefaler, at ubehandlet træ grundes med en egnet træbeskyttelse. Fjern gammel maling eller lak før behandlingen.

Påføring

Produktet omrøres grundigt før brug. Sørg for at omrøre helt ned til bunden af emballagen. Produktet skal under påføring jævnligt omrøres helt i bund. Overfladen påføres 1 eller 2 lag med pensel, svamp eller ved at dyppe træelementerne i træolien. Afhængigt af træets kvalitet gentages behandlingen. Eventuel overskydende olie tørres af.

Påføringsforhold

Overfladen, der skal behandles, skal være tør. Træets relative fugtindhold skal være under 20 % af træets tørvægt. Under påføring og tørring skal luft-, overflade- og produkttemperaturen være over +5 °C, og den relative luftfugtighed skal være under 80 %.

Opbevaring

Opbevares køligt og tæt tillukket. TÅLER IKKE FROST.
Tørstof ca. 30 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) Produktet er ikke omfattet af EU's VOC-direktiv.
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 0,85 g/ml
Tørretid - håndteringstør Efter 8 timer
Tørretid - klar til brug Efter 16 timer
Fortynder Anvendes ufortyndet.
Rengøring Vask redskaberne umiddelbart efter brug med TEKNOSOLV 1621.
Vejrresistent Overflader som konstant udsættes for vejrliget skal behandlet hvert år eller efter behov.
Emballage Gylden: 2,7 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. BEMÆRK! På grund af risiko for selvantændelse skal spild fra produktet, forbisprøjt og snavsede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere. Nedsænkning i vand kan også anbefales.
Godkendelser og certifikater Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.