WOODEX WOOD OIL

Puuöljy

Woodex liuoteohenteinen puuöljy ulkokäyttöön
  • Liuotinohenteinen

Liuoteohenteinen puuöljy ulkokäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 741.

Käytetään uuden ja painekyllästetyn tai tunkeutuvalla puunsuojalla käsitellyn puun sekä myös teakin, tammen, mahongin ja ns. kovapuun pintakäsittelyyn. Tyypillisiä kohteita ovat puutarhakalusteet, laiturit, aidat, ritilät ja ovet. Suojaa haristumiselta, halkeilulta ja likaantumiselta. Parhaimman kestävyyden saavuttamiseksi käsittely WOODEX WOOD OIL Puuöljyllä uusitaan vuosittain. Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiin.

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

Käsiteltävä pinta puhdistetaan. Tarvittaessa käsiteltävät pinnat pestään RENSA TERRACE terassipesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Irtonainen ja heikosti kiinni oleva aines sekä hauras pintapuu poistetaan. Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti purkin pohjaa myöten. Tuotetta on sekoitettava toistuvasti purkin pohjaa myöten myös käytön aikana. Pinta käsitellään 1-2 kertaan siveltimellä, sienellä tai upottamalla. Käsittely uusitaan tarvittaessa puun laadusta riippuen. Mahdollinen ylimääräinen öljy pyyhitään pois.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Kuiva-ainepitoisuus n. 30 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 0,85 g/ml
Käytännön riittoisuus Sahalauta 5 - 8 m²/l. Höylälauta 8 - 10 m²/l
Kosketuskuiva 8 tunnin kuluttua
Käyttöönotto 16 tunnin kuluttua
Ohenne Käytetään ohentamattomana.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini).
Säänkestävyys Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille uusintakäsittely on tarpeellinen kerran vuodessa.
Pakkauskoot Väritön, ruskea ja harmaa: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.