WOODEX HARDWOOD OIL

  • Produkt rozpuszczalnikowy

Rozpuszczalnikowy penetrujący i schnący olej do użytku zewnętrznego.

Stosowany na drewno nowe i eksploatowane, pokryte za pomocą impregnacji ciśnieniowej oraz na drewno teak, mahoń i dąb. Brązowy olej przywraca oryginalne kolory wyblakłemu drewnu liściastemu. Typowe obiekty to meble ogrodowe, przystanie, ogrodzenia, drzwi i kratownice. Zabezpiecza drewno przed wysuszaniem, pękaniem i zabrudzeniem. Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać wyrobem raz w roku. Nie zaleca się stosowania do szklarni, inspektów oraz pomieszczeń, w którym przebywają zwierzęta domowe.

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka. Jeżeli jest potrzeba, powierzchnię oczyścić środkiem do czyszczenia tarasów i pomostów RENSA TERRACE. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia. Usunąć starą powłokę farby lub lakieru przed przygotowaniem powierzchni do pokrycia.

Nakładanie

Przed użyciem produkt bardzo dokładnie wymieszać. Nakładać WOODEX HARDWOOD OIL pędzlem lub gąbką. Możliwa jest również aplikacja poprzez zanurzanie. W zależności od jakości drewna nakładanie powtarzać do czasu aż powierzchnia nie przyjmie już więcej oleju. Olej, który nie został wchłonięty należy zetrzeć po ok. 30 min. od aplikacji.
Zawartość substancji stałych abt. 35 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) Produktu nie uwzględnia dyrektywa UE dotycząca VOC.
Gęstość abt. 0,85 g/ml
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 8 godz.
Czas schnięcia - sucha do użycia po 16 godz.
Rozcieńczalnik Używać bez rozcieńczania.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Produkt stosować nierozcieńczony. Sprzęt umyć natychmiast przy pomocy rozcieńczalnika TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta).
Odporność na warunki atmosferyczne Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać raz w roku.
Opakowania Brązowy: 0,5 L, 1 L i 500 ml spray. Bezbarwny: 500 ml spray
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz karta charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu, pył farby, zużyte czyściwo itp. do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym dostępem powietrza np. zalane wodą.