WOODEX HARDWOOD OIL

Kovapuuöljy

  • Liuotinohenteinen

Ulkokäyttöön tarkoitettu liuoteohenteinen imeytyvä, kuivuva öljy. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 741.

Käytetään uuden ja haalistuneen kovapuun, lämpökäsitellyn puun sekä myös teakin, tammen ja mahongin pintakäsittelyyn. Ruskea kovapuuöljy palauttaa kauhtuneen kovapuupinnan alkuperäisen sävyn. Tyypillisiä kohteita ovat puutarhakalusteet, laiturit, aidat, ritilät ja ovet. Suojaa haristumiselta, halkeilulta ja likaantumiselta. Parhaimman kestävyyden saavuttamiseksi käsittely WOODEX HARDWOOD OILILLA uusitaan vuosittain. Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiin.

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Tarvittaessa käsiteltävät pinnat pestään RENSA TERRACE terassipesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti. Purkin sisältö sekoitetaan hyvin ennen levitystä. WOODEX HARDWOOD OIL levitetään siveltimellä tai sienellä. Myös upotus on mahdollista. Käsittely uusitaan puun laadusta riippuen kunnes pinta ei enää ime. Mahdollinen imeytymätön öljy pyyhitään pois noin 30 minuutin kuluttua levityksestä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Kuiva-ainepitoisuus n. 35 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Tiheys n. 0,85 g/ml
Käytännön riittoisuus Sahalauta 5 - 8 m²/l. Höylälauta 8 - 10 m²/l
Kosketuskuiva 8 tunnin kuluttua
Käyttöönotto 16 tunnin kuluttua
Ohenne Käytetään ohentamattomana.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini).
Säänkestävyys Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille uusintakäsittely on tarpeellinen kerran vuodessa.
Pakkauskoot Ruskea: 0,5 L, 1 L ja 500 ml spray. Väritön: 500 ml spray
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.