WOODEX HARDWOOD OIL

  • Opløsningsmiddelbaseret
Tørstof ca. 35 % volumen
Massefylde ca. 0,85 g/ml