WOODEX AQUA WOOD OIL

Olej do drewna

  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalny olej do drewna, do stosowania na zewnątrz. .

Naturalny olej do stosowania na zewnątrz. Do zabezpieczania drewnianych tarasów, pomostów i mebli ogrodowych. Nadaje się również do obiektów typu: drewniane ogrodzenia, pergole, zewnętrzne drzwi i schody. Do olejowania surowego, niezabezpieczonego drewna, drewna poddawanego obróbce cieplnej i impregnacji ciśnieniowej. Zabezpiecza drewno przed wilgocią i zabrudzeniami, po zabarwieniu, przed promieniami UV. Zapobiega pękaniu drewna. Nie zaleca się stosowania do szklarni oraz pomieszczeń, w którym przebywają zwierzęta udomowione.

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić podłoże, które chcemy zabezpieczyć. Jeżeli to potrzebne, zastosować środek do czyszczenia tarasów i pomostów RENSA TERRACE. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia. Usunąć wszelkie słabo przylegające elementy starych powłok i luźne fragmenty drewna. W przypadku olejowania surowego drewna zaleca się zabezpieczenie podłoża poprzez zastosowanie odpowiedniego impregnatu gruntującego z serii WOODEX. Usunąć starą powłokę farby lub lakieru przed olejowaniem.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać. W przypadku produktów barwionych w maszynie może być konieczne dodatkowe mieszanie produktu w trakcie aplikacji. Nakładać na powierzchnię jedno- lub dwukrotnie pędzlem, gąbką lub poprzez zanurzanie. Olej można rozcieńczać 10-30% aby poprawić absorpcję. W zależności od jakości drewna olejowanie można kilkukrotnie powtarzać. Nadmiar oleju należy usunąć.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%. Unikać aplikacji przy silnym nasłonecznieniu lub wilgotności powietrza.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 10 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) Produktu nie uwzględnia dyrektywa UE dotycząca VOC.
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 4 godz.
Czas schnięcia - sucha do użycia po 16 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć ciepłą wodą ze środkiem myjącym.
Odporność na warunki atmosferyczne Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać raz w roku lub w razie potrzeby częściej.
Opakowania Brązowy, szary, bezbarwny: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz karta charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu, pył farby, zużyte czyściwo itp. do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym dostępem powietrza np. zalane wodą.