WOODEX AQUA WOOD OIL

Puuöljy

  • Vesiohenteinen

Vesiohenteinen puuöljy ulkokäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 721.

Luonnonöljy ulkokäyttöön terassilattioiden, laitureiden ja ulkokalusteiden suojaamiseen. Muita kohteita ovat aidat, ritilät, ovet ja portaat. Käsittelemättömälle, lämpökäsitellylle ja kestopuulle. Levitetään puhtaalle, kuivalle puupinnalle siveltimellä, sienellä tai upottamalla. Suojaa puupintoja kosteudelta, likaantumiselta ja värillisenä auringon UV-säteilyltä. Vähentää puupinnan halkeilua. Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiin.

Pinnan esikäsittely

Käsiteltävä pinta puhdistetaan. Tarvittaessa käsiteltävät pinnat pestään RENSA TERRACE terassipesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Irtonainen ja heikosti kiinni oleva aines sekä hauras pintapuu poistetaan. Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Vanhat maali- tai lakkakerrokset on poistettava ennen käsittelyä.

Käsittelyohje

Tuote sekoitetaan hyvin ennen käyttöä! Sävytettyä tuotetta on sekoitettava tarvittaessa myös käytön aikana. Pinta käsitellään 1-2 kertaan siveltimellä, sienellä tai upottamalla. Puuöljyä voidaan ohentaa 10 - 30 % imeytymisen parantamiseksi. Käsittely uusitaan tarvittaessa puun laadusta riippuen. Mahdollinen ylimääräinen öljy pyyhitään pois.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 20 % puun painosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta voimakkaassa auringonpaisteessa tai kostealla säällä on vältettävä.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 10 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1 g/ml
Käytännön riittoisuus Sahalauta 5 - 8 m²/l. Höylälauta 8 - 10 m²/l
Pölykuiva 4 tunnin kuluttua
Käyttöönotto 16 tunnin kuluttua
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
Värisävyt Väritön, ruskea ja kuultavat sävyt.
Säänkestävyys Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille käsittely uusitaan vuosittain tai tarpeen mukaan.
Pakkauskoot Väritön, ruskea ja harmaa: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu