WOODEX AQUA WOOD OIL

Puuöljy

  • Vesiohenteinen

Vesiohenteinen puuöljy ulkokäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 721.

Luonnonöljy ulkokäyttöön terassilattioiden, laitureiden ja ulkokalusteiden suojaamiseen. Muita kohteita ovat aidat, ritilät, ovet ja portaat. Käsittelemättömälle, lämpökäsitellylle ja kestopuulle. Levitetään puhtaalle, kuivalle puupinnalle siveltimellä, sienellä tai upottamalla. Suojaa puupintoja kosteudelta, likaantumiselta ja värillisenä auringon UV-säteilyltä. Vähentää puupinnan halkeilua.

Pinnan esikäsittely

Irtonainen aines, lika ja pöly sekä hauras pintapuu poistetaan teräs- tai juuriharjalla tai teräskaapimella. Käsiteltävä pinta puhdistetaan. Vanhat maali- tai lakkakerrokset poistetaan ennen käsittelyä. Tarvittaessa käsiteltävät pinnat pestään RENSA TERRACE Terassipesulla. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua. Käsittelemätön uusi puupinta käsitellään värittömällä WOODEX-sarjan pohjusteella.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Sävytettyä tuotetta on sekoitettava tarvittaessa myös käytön aikana. Levitetään 1 - 2 kertaan. Käsittely uusitaan tarvittaessa puun laadusta riippuen. Mahdollinen imeytymätön öljy pyyhitään pois. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä saman valmistuserän öljyä. Ei sovi kasvihuoneisiin, kasvilavoihin eikä eläinsuojiin.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Käsittelyä voimakkaassa auringonpaisteessa tai kostealla säällä on vältettävä. Painekyllästetyn puun on suositeltavaa antaa kuivua asennuksen jälkeen vähintään puoli vuotta ennen pintakäsittelyä.

Pinnan hoito

Jatkuvan säärasituksen alaisille pinnoille käsittely uusitaan vuosittain tai tarpeen mukaan.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 10 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1 g/ml
Käytännön riittoisuus Sahalauta: 5 - 8 m²/l. Höylälauta: 8 - 10 m²/l.
Pölykuiva 4 h
Käyttöönotto 16 h
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Lämmin vesi ja RENSA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.
Värisävyt Väritön, ruskea ja harmaa. Sävytettävissä kuultaviin sävyihin.
Pakkauskoot Väritön, ruskea ja harmaa: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Saatavuus vaihtelee maittain.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu