WOODEX AQUA WOOD OIL

Vanntynnet treolje

  • Vanntynnet

Vanntynnet treolje til utendørs bruk.

Naturolje for utendørs bruk for beskyttelse av terrassegulv, brygger og hagemøbler av tre. Andre egnede gjenstander er gjerder, espalier, dører og trapper. For ubehandlet, varmebehandlet og pressimpregnert treverk. Påføres på ren, tørr treflate med pensel, svamp eller ved dypping. Beskytter treflater mot fuktighet, tilsmussing og mot UV-stråling av solen. Ikke egnet for drivhus, boblebad og tilfluktsrom for husdyr.

Forbehandling

Rengjør overflaten som skal behandles. Bruk RENSA TERRACE terrasserens på overflater som skal behandles, om nødvendig. Skyll overflatene grundig med vann og la tørke. Fjern alt løst og dårlig vedhengende gammelt maling og myke toppstrøk av treverket fra overflaten. Vi anbefaler at ubehandlet trevirke er grunnet med trebeskyttelsesmiddel fra WOODEX-serien. Fjern gammel maling eller lakk før behandlingen.

Påføring

Rør godt før påføring. Tonet produkt må også omrøres under påføring om nødvendig. Brukes på overflaten 1 - 2 ganger med pensel, svamp eller ved dypping. Treoljen kan fortynnes med 10 - 30% for å forbedre absorpsjonen. Avhengig av kvaliteten på treverket, fornyes behandlingen. Den mulige overflødige oljen tørkes av.

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Treets relative fuktighet må være under 20% av treets vekt. Under påførings- og tørkeperioden skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og produktet være over +5 °C og den relative luftfuktigheten under 80%. Unngå maling i sterkt sollys eller i fuktig vær.

Oppbevaring

Må ikke fryse.
Tørrstoff ca. 10 % by volume
Flyktige organiske forbindelser Produktet er ikke inkludert i EUs VOC-direktiv.
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1 g/ml
Tørketid - støvtørr etter 4 timer
Tørketid – klar til bruk etter 16 timer
Tynner Vann.
Rengjøring Vask utstyret umiddelbart etter bruk med vaskemiddel og varmt vann.
Værbestandig For kontinuerlig værutsatte overflater, utføres det en ny behandling årlig, eller ved behov.
Emballasje Klar, brun og grå: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. MERK! På grunn av faren for selvantennelse, skal alt avfall fra produktet, sprøytetåke og skittent filler etc. oppbevares på et brannsikkert sted i lufttette containere. Fordypning i vann anbefales også.