UNIWIN W

Grunt winylowy

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt termoodporny
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Grunt

UNIWIN W jest farbą winylową, do gruntowania, zawierającą aktywne pigmenty antykorozyjne.

Do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji i elementów stalowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej.

Farba tworzy powłokę dobrze przyczepną do podłoża stalowego, elastyczną i odporną mechanicznie.

Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 860 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 490 g/l
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 2 h
Rozcieńczalnik Nie jest wymagane. W razie konieczności (np. zgęstnienie wyrobu) użyć TEKNOSOLV 779
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 779