UNIWIN W

  • Korroosionkestävä
  • Lämmönkestävä
  • 1-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pohjamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 40 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 860 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 490 g/l