UNIWIN W

  • Varmeresistent
  • Korrosjonsbeskyttende
  • 1-komponent
  • Grunning
  • Løsemiddelbasert
Tørrstoff ca. 40 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 860 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 490 g/l