UNIWIN W

  • Korrosioonikindel
  • Kuumakindel
  • 1-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Tahke aine kogumass ca 860 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 490 g/l