UNIWIN W

  • Korrosion beskyttende
  • Varmeresistent
  • 1-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Grunding
Tørstof ca. 40 % volumen
Total tørstofmasse ca. 860 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 490 g/l