TIMANTTI STOP

Podkład izolacyjny

  • Produkt izolacyjny
  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalny alkidowy podkład izolacyjny do użycia wewnątrz pomieszczeń. Daje matowe wykończenie.

Stosowany jako podkład do uprzednio malowanych lub nie malowanych zabrudzonych powierzchni betonowych, szpachlowanych lub płyt kartonowych które nie mogą być myte lub inaczej czyszczone przed nałożeniem farby nawierzchniowej. Można malować nim ściany, sufity a także drzwi, stolarkę okienną ,meble na suche i wilgotne miejsca a także w wilgotnych pomieszczeniach. TIMANTTI STOP efektywnie izoluje i naprawia przebarwienia spowodowane działaniem nikotyny, dymu, sadzy i uszkodzenia po działaniu wody. Jako warstwy nawierzchniowe można nakładać na powierzchnie pomalowane TIMANTTI STOP można nakładać wszystkie farby do użycia wewnątrz pomieszczeń , które pasują do zaproponowanej specyfikacji malowania. TIMANTTI STOP jest biały i matowy i także może być użyty jako farba nawierzchniowa np. do sufitów.

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Odporne na wodę brudne podłoża umyć środkiem czyszczącym RENSA SUPER i dokładnie spłukać wodą. Usunąć luźne i słabo przylegające warstwy starej farby. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie przez zeszlifowanie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę zeszlifować i usunąć pozostałości. Powierzchnie stalowe zaleca się zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA. TIMANTTI STOP jest farbą wodorozcieńczalną .Powłoki ,które nie są wodoodporne takie jak np. farb klejowych ,kredowych lub nie pomalowana szpachlówka na suficie muszą być całkowicie usunięte przed malowaniem TIMANTTI STOP. FUTURA 3 Primer może być alternatywnie stosowany jako podkład izolacyjny.

Nakładanie

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Farba może być rozcieńczana wodą, gdy zachodzi taka konieczność, ale rozcieńczenie może pogorszyć zdolność krycia farby. Nakładać jedno- lub dwukrotnie wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Zalecana średnica dyszy natrysku bezpowietrznego: 0.013 – 0.017”. Powierzchnie zaizolowane TIMANNTI STOP malować farbami nawierzchniowymi Teknos do wymalowań wewnętrznych jeśli pasują do wybranego zestawu malarskiego. TIMANTTI STOP jest biały, w pełnym macie i może być użyty jako farba nawierzchniowa np. na sufity.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania powinna wynosić poniżej 80%. Czas schnięcia powłoki jest krótszy gdy wilgotność powietrza jest niższa , i/lub temperatura powietrza jest powyżej 21 °C. Aplikacja będzie łatwiejsze, jeśli powietrze jest nawilżane i / lub temperatura powietrza obniża się w pomieszczeniu pracy. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l. VOC produktu: max 140 g/l.
Połysk Pełny mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 13 g/ml
Zużycie praktyczne 7 - 10 m²/l
Czas schnięcia - pyłosuchość Po 1 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z odpowiednim detergentem.
Opakowania 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszystkie odpady produktu, do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem powietrza np. zalane wodą lub niezwłocznie spalane.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.