TIMANTTI STOP

  • Ikke-ledende
  • Vandbaseret

TIMANTTI STOP er en spærrende og vandfortyndbar alkydgrunder til indendørs anvendelse. Glans: Helmat.

Anvendes til tidligere malede og ubehandlede overflader på snavset beton, puds og bygningsplader, som ikke kan vaskes eller på anden måde rengøres inden overfladebehandling. Til vægge og lofter, såvel som døre, vinduer og fast inventar i tørre og fugtige områder samt vådrum. TIMANTTI STOP spærrer effektivt og binder misfarvninger forårsaget af sod, nikotin og f.eks. vandskader. Overflader grundet med spærrende TIMANTTI STOP kan overfladebehandles med alle Teknos indendørs malinger som i øvrigt er egnet til det pågældende objekt. TIMANTTI STOP er hvid og helmat og kan derfor også anvendes som slutbehandling på f.eks. lofter.

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Overfladen rengøres så godt som muligt for støv og snavs. Vandafvisende snavsede overflader rengøres med RENSA SUPER grundrens. Fjern løstsiddende gammel maling. Hårde eller blanke overflader slibes matte og støvet fjernes. Ujævnheder i overfladen spartles med egnet spartelmasse fra SILORA serien. Den tørre, spartlede overflade slibes og slibestøvet fjernes. Ståloverflader grundes med FERREX AQUA korrosionshæmmende maling. TIMANTTI STOP er en dispersionsmaling. Underlag som ikke er vandfaste, som f.eks. ubehandlet loftspartel eller limfarve skal fjernes inden påføring af TIMANTTI STOP. Alternativt kan FUTURA 3 hæftegrunder anvendes som spærrende grunder.

Påføring

Omrøres grundigt før anvendelse. Fortyndes om nødvendigt med vand, men en evt. fortynding kan påvirke malingens spærrende egenskab samt dækkeevne. Påføres 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte. Overflader grundet med TIMANTTI STOP spærrende grunder kan overfladebehandles med alle Teknos indendørs malinger, som i øvrigt er egnet til det pågældende objekt. TIMANTTI STOP er hvid og helmat og kan derfor også anvendes som slutbehandling på f.eks. lofter. Egnet dysestørrelse ved airless sprøjtning er 0,013”- 0,017”.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Tørretiden er kortere ved lav luftfugtighed og/eller over +21 °C. Påføring vil forløbe bedst, hvis luftfugtighed og/eller temperatur er lavere i arbejdsområdet. Ventilation efter påføring vil fremskynde tørring.

Opbevaring

Opbevares frostfrit.
Tørstof ca. 40 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/i): 140 g/l. Produktets VOC: maks. 140 g/l
Glans Helmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 13 g/ml
Tørretid - støvtør efter 1 time
Fortynder Vand
Rengøring Vand. Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med vand og grundrengøringsmiddel.
Emballage 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. BEMÆRK! På grund af risiko for selvantændelse skal spild fra produktet, forbisprøjt og snavsede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere, alternativt bør affaldet afbrændes. Nedsænkning i vand kan også anbefales.
Godkendelser og certifikater M1 klassificering,Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.