TIMANTTI STOP

Isoleeriv kruntvärv

  • Isoleeriv
  • Eriline nake
  • Vesialuseline

Vesialuseline alküüdipõhine isoleeriv kruntvärv sisetöödeks. Täismatt.

Kasutatakse eelnevalt värvitud või töötlemata määrdunud betoonil, pahtelpinnal või ehitusplaadil, mida ei saa puhastada ega pesta muul viisil enne värvimist. Seintele, lagedele, akendele, ustele ning teistele fikseeritud objektidele kuivades, niisketes ja märgades siseruumides. TIMANTTI STOP isoleerib efektiivselt tahma-, nikotiini- ja veekahjustused. Isoleerkrundiga kaetud pinnad võib katta kõikide Teknos esisevärvidega, mis sobivad antud objektile. TIMANTTI STOP on valge ja täismatt ning võib jääda lagedele pinnavärvina.

Pinna eeltöötlus

Eemalda värvitavalt pinnalt mustus ja tolm. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ja eemalda lihvimistolm. Ebatasasusete silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Lihvi pahtel ja eemalda lihvimistolm. Krundi teraspinnad FERREX AQUA roostetõrjevärviga. TIMANTTI STOP on vesialuseline värv. Pinnakatted, mis ei ole veekindlad, nt. vana laepahtel, liimvärvid, tuleb täielikult eemaldada enne TIMANTTI STOPiga-ga värvimist. Alternatiivina võib kasutada isoleerivat nakkekrunti FUTURA 3.

Pealekandmine

Sega enne kasutamist hoolikalt. Värvi võib vajadusel lahjendada veega, kuid lahjendamine võib halvendada kattevõimet. Kanna pinnale rulli, pihusti või pintsliga. Õhuvaba pihusti soovitatav düüsi suurus: 0,013-0,017’’. TIMANTTI STOPiga krunditud pinnad värvitakse üle Teknose sisevärvidega, mis sobivad antud objektile. TIMANTTI STOP on valge ja täismatt, mistõttu saab seda kasutada ka lagedel pinnavärvina.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja üle +21 °C temperatuuri juures. Mugavamaks värvimiseks võib õhku niisutada ja alandada temperatuuri. Ventileerimine pärast värvimist kiirendab kuivamist.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 13 g/ml
Praktiline kulu 7 - 10 m²/l
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd pesuvahendi ja sooja veega.
Pakendid 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määrdunud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Soome Võtmelipp