TIMANTTI STOP

Eristyspohjamaali

  • Eristävä
  • Vesiohenteinen

Vesiohenteinen alkydipohjainen eristyspohjamaali sisäkäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 214 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmät 11.3 ja 30). Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

Käytetään aiemmin maalatuille ja maalaamattomille likaantuneille betoni-, tasoite- ja rakennuslevypinnoille, joita ei voida pestä tai muutoin puhdistaa ennen pintamaalausta. Seinä- ja kattopinnat sekä ovet, ikkunat ja muut kiintokalusteet rasitusluokan 01 – 05 sisätiloissa: kuivat ja kosteat tilat sekä märkätilat. TIMANTTI STOP eristää ja sitoo tehokkaasti noen ja nikotiinin sekä esim. vesivahinkojen aiheuttamat läpivärjäymät. TIMANTTI STOP eristyspohjamaalatut pinnat voidaan pintamaalata kaikilla muutoin maalauskohteeseen soveltuvilla Teknoksen sisämaaleilla. TIMANTTI STOP on valkoinen ja täyshimmeä, joten sitä voidaan käyttää myös pintamaalina esim. sisäkatoissa.

Käyttöturvallisuustiedote

Pinnan esikäsittely

Käsiteltävät pinnat puhdistetaan liasta ja pölystä niin hyvin kuin se on mahdollista. Vettä kestävät likaiset pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella. Irtonainen ja heikosti kiinni oleva vanha maali poistetaan. Kovat tai kiiltävät pinnat karhennetaan hiomalla ja hiontapöly poistetaan. Pinnan epätasaisuudet silotetaan kohteeseen sopivalla SILORA-sarjan tasoitteella. Kuivunut tasoite hiotaan ja pöly poistetaan. Teräspinnat pohjamaalataan FERREX AQUA Ruosteenestomaalilla. TIMANTTI STOP on vesiohenteinen maali. Pinnoitteet, jotka eivät kestä vettä, kuten vanhat maalaamattomat kattotasoite- tai liimamaalipinnat, tulee poistaa ennen maalausta TIMANTTI STOPilla tai eristyspohjamaalata FUTURA 3 tartuntapohjamaalilla.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Maalia voidaan ohennetaan tarvittaessa vedellä, mutta tällöin maalin eristys- ja peittokyky saattaa heiketä. Maali levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1 - 2 kertaan. Suositeltava korkeapaineruiskun suutinkoko on 0,013 - 0,017". TIMANTTI STOPilla eristyspohjamaalatut pinnat voidaan pintamaalata kaikilla muutoin maalauskohteeseen soveltuvilla Teknoksen sisämaaleilla. TIMANTTI STOP on valkoinen ja täyshimmeä, joten sitä voidaan käyttää myös pintamaalina esim. sisäkatoissa.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Alhainen kosteus ja/tai yli +21 °C:n lämpötila nopeuttavat maalin kuivumista. Ilman kostuttaminen ja/tai lämpötilan laskeminen työtilassa helpottavat maalaustyön sujuvuutta. Maalauksen jälkeinen tuuletus nopeuttaa maalin kuivumista.

Varastointi

Ei saa jäätyä.
Kuiva-ainepitoisuus n. 40 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Kiilto Täyshimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 13 g/ml
Käytännön riittoisuus 7 - 10 m²/l
Pölykuiva 1 tunnin kuluttua
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja tarkoitukseen soveltuvalla pesuaineella.
Värisävyt Valkoinen. Voidaan sävyttää sävytyspastoilla sisämaalivärikatan valkoisen perusmaalin sävyihin.
Pakkauskoot 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.
Hyväksynnät & sertifikaatit M1-luokitus,Avainlippu