TEKNOSPRO BINDER PLUS

Grunt do sypkich podłoży

  • Produkt wodorozcieńczalny

TEKNOSPRO BINDER PLUS jest wodorozcieńczalnym, bezbarwnym, gruntem do podłoży sypkich na bazie mikrodyspersji akrylowej. Stosowany jest na podłogi, ściany, sufity w chłodnych i ogrzewanych pomieszczeniach a także na zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi powierzchnie betonowe, na zewnątrz np. parkingi samochodowe. Produkt zakwalifikowany do Grupy M1 w klasyfikacji emisyjności dla materiałów powierzchniowych.

TEKNOSPRO BINDER PLUS nadaje się do gruntowania sypkich podłoży: betonu surowego, cegły, płyt budowlanych, desek budowlanych, tynku itp. Bezbarwny TEKNOSPRO BINDER PLUS nie zmienia koloru i nie przyciemnia malowanych podłoży mineralnych. Jeżeli to konieczne, zagruntowaną powierzchnię można przemalować wodorozcieńczalnymi farbami Teknos do wnętrz.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia do malowania musi być czysta i sucha np. betonową posadzkę po szlifowaniu należy przed malowaniem odkurzyć. TEKNOSPRO BINDER PLUS jest produktem gotowym do użycia.

Nakładanie

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od porowatości podłoża. Średnica dyszy do natrysku hydrodynamicznego: 0,011 – 0,015‘’.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Podczas aplikacji i w czasie schnięcia temperatura otaczającego powietrza i malowanej powierzchni powinna być wyższa niż +10oC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Schnięcie jest szybsze przy niskiej wilgotności i/lub powyżej +21oC. Zastosowanie po malowaniu wentylacji przyspiesza proces suszenia.

Przechowywanie

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym pomieszczeniu. NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/h): 30 g/l. VOC produktu: max 30 g/l.
Gęstość abt. 1 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 0,5 godz.
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Natychmiast po użyciu umyć sprzęt ciepłą wodą z detergentem.
Opakowania 5 L, 9 L, 18 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1