TEKNOSPRO BINDER PLUS

  • Vandbaseret

TEKNOSPRO BINDER PLUS er en farveløs, mikro akryl-baseret støvbinder til gulve, vægge og lofter i opvarmede og kolde områder, så vel som til betonoverflader udendørs, som er beskyttet mod vejrliget, f.eks. parkeringshuse. Produktet er klassificeret i gruppe M1 i Emission Klassificering af byggematerialer.

TEKNOSPRO BINDER PLUS er velegnet til at støvbinde ubehandlet beton, tegl, byggesten, bygningsplader, pudsede og spartlede overflader osv. Farveløs TEKNOSPRO BINDER PLUS farver eller mørkner ikke behandlede mineral overflader. Den behandlede overflade kan om nødvendigt overfladebehandles med Teknos malinger til indendørs anvendelse.

Opbevaring

Opbevares køligt i tætsluttende emballage. Opbevares frostfrit.
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/h): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l
Massefylde ca. 1 g/ml
Tørretid - støvtør Efter ½ time
Fortynder Vand
Rengøring Vand. Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med vand og grundrengøringsmiddel
Emballage 5 l, 9 l, 18 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater